Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

Rekultywacja Stawu Złotej Rybki

dodano: 23-02-2015

Parku Bürgerpark znajdujący się w miejscowości Pyrzyce w pobliżu ulicy Górnej i Sikorskiego, nieopodal kościoła poaugustiańskiego i południowo-wschodniej ściany murów obronnych, stał się miejscem zapomnianym i zaniedbanym. Po licznych prośbach mieszkańców Gmina Pyrzyce przystąpiła do działań mających na celu przeciwdziałaniu nieodwracalnej degradacji terenu.

czytaj więcej »

Budowa ścieżki rowerowej Pyrzyce - Brzesko

dodano: 23-02-2015

Nowa ścieżka rowerowa, która powstała na odcinku od ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach do granic miasta w miejscowości Brzesko, połączy obie miejscowości. Projekt realizowany był w ramach Osi 5. Turystyka, Kultura i Rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 17-07-2013

Na konferencji prasowej Burmistrza Pyrzyc w dniu 27 maja 2013 r. przedstawiono wstępne efekty realizowanego od października 2011 roku projektu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Adresatami projektu są uczniowie klas I – III wszystkich pięciu szkół podstawowych w naszej gminie. Projekt realizowany przez trzy lata szkolne tj. 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 obejmie ponad 330 uczennic i uczniów. W konferencji prasowej uczestniczyły panie szkolni opiekunowie projektu Renata Mol w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach i Aleksandra Borychowska w Szkole Podstawowej w Brzesku, które przedstawiły sposób realizacji projektu na przykładach swoich szkół.

czytaj więcej »

Zakończono realizację pierwszego zadania w ramach projektu systemowego

dodano: 20-05-2013

     W miesiącu listopadzie 2012 roku zakończono zakupy pomocy dydaktycznych i naukowych zrealizowanych w ramach programu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce. Program od października 2011 roku realizowany jest z udziałem uczniów klas I-III we wszystkich (5) szkołach podstawowych Gminy Pyrzyce.  Na pomoce wydatkowano łącznie 211.617,58 zł pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakupiono pomoce dla uczniowie: Szkoły Podstawowej w Okunicy na wartość 13.034,56 zł, Szkoły Podstawowej Mielęcinie 15.574,88 zł, Szkoły podstawowej w Brzesku 20.460,51 zł, Szkoły Podstawowej w Żabowie 29.871,52 zł, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach 132.676,11 zł. Łącznie (w ramach 669 pozycji)  zakupiono kilka tysięcy sztuk tytułów pomocy od drobnych do komputerów stacjonarnych i przenośnych.  Na foto: uczniowie SP-2 Pyrzyce w pracowni do której z projektu zakupiono osiem zestawów komputerowych.

czytaj więcej »

Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce

dodano: 16-04-2012

Projekt pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce" skierowany jest do 327 uczniów w tym 139 dziewcząt i 188 chłopców uczęszczających do klas I- III szkół podstawowych w Gminie Pyrzyce tj. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach, Szkoły Podstawowej w Żabowie, Szkoły Podstawowej w Brzesku, Szkoły Podstawowej w Mielęcinie, Szkoły Podstawowej w Okunicy.

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Pyrzyce poprzez dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów  oraz ich możliwości psychofizycznych.

czytaj więcej »

Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie

dodano: 16-04-2012

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa jest Gmina Pyrzyce.

Głównym celem projektu była poprawa standardu i jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nieborowo, będącej w złym stanie technicznym. Ponadto przebudowa drogi doprowadzi do zmniejszenia kosztów czasu podróży w przewozach pasażerskich i towarowych, zwiększenia ilości użytkowników drogi oraz zmniejszenia ilości wypadków. Inwestycja jest infrastrukturą kompleksową, która pozwoli na bezpieczny i komfortowy przejazd tą trasą w sposób ogólny i bezpłatny. Droga jest udostępniana wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miejscowości i gminy, a przede wszystkim podróżnym przemieszczającym się przez teren gminy. Szeroki dostęp do przebudowanego ciągu komunikacyjnego przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności gminy oraz całego województwa.

czytaj więcej »

Remont i modernizacja Pyrzyckiego Domu Kultury

dodano: 16-04-2012

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej jest Gmina Pyrzyce.

Głównym celem projektu jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy gminy Pyrzyce poprzez stworzenie infrastruktury kulturalnej o wysokich standardach - remont i modernizację Pyrzyckiego Domu Kultury. Ponadto szczegółowymi celami są powstanie nowych miejsc pracy, wzrost liczby organizowanych imprez, wydarzeń kulturalnych w obiektach infrastruktury kulturalnej, wzrost liczby osób korzystających z wyremontowanej bazy kulturalnej oraz osób niepełnosprawnych korzystających z obiektu. W perspektywie długofalowej zwiększy się atrakcyjność regionu dla potencjalnych turystów oraz jako miejsca zamieszkania, a także poprawi się jakość i dostępność infrastruktury.

czytaj więcej »Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia