Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

INFORMACJA!!!

dodano: 09-07-2013

ZGODNIE Z PRZEPROWADZONĄ PROCEDURĄ PRZETARGOWĄ, INFORMUJE, IŻ W DRODZE PRZETARGU NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PYRZYCE WYŁONIONY ZOSTAŁ WYKONAWCA.
PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP.Z O.O.
UL.KOŚCIUSZKI 26
74-200 PYRZYCE

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DZIERŻAWĄ LUB KUPNEM POJEMNIKÓW NA ODPADY PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO PYRZYCKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Z SIEDZIBĄ PRZY UL. KOŚCIUSZKI 26 TEL. KONTAKTOWY 091 5 79 19 77

czytaj więcej »

SZANOWNI MIESZKAŃCY

dodano: 06-06-2013

     Przypominamy, iż w dniu 20 maja 2013r. minął termin składania Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze tego nie uczynili prosimy o niezwłoczne złożenie w/w Deklaracji w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
     Uwaga: w przypadku nie złożenia deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zgodnie z art. 6qa ustawy z dnia 25 stycznia  2013r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,,Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich  środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 22-05-2013

czytaj więcej »

Pojemniki na odpady

dodano: 08-04-2013

Pojemnik na odpady zmieszane (kolor szary).

Wrzucamy:

 • worki z odkurzacza
 • sznurki
 • wstążki pampersy
 • chusteczki higieniczne
 • ręczniki papierowe
 • wata i waciki
 • ceramika
 • lustra
 • opakowania po olejach spożywczych
 • skorupki po jajkach
 • zabawki z tworzyw sztucznych
 • wystudzony popiół
 • opakowania po areozolach
 • szkło okienne
 • porcelana
 • odpady biodegradowanle

Tutaj wrzucamy wszystkie odpady, które budzą nasze wątpliwości, co do segregacji.

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 08-04-2013

Właścicielu pamiętaj:
- jesteś zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów,
- jesteś zobowiązany złożyć pierwszą deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 20 maja 2013r. do pobrania w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz na stronie www.pyrzyce.um.gov.pl
- musisz składać deklaracje aktualizacyjne w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany wpływającej na wysokości opłaty, do pobrania w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz na stronie internetowej www.pyrzyce.um.gov.pl
UWAGA ZASTANÓW SIĘ, CO SIĘ BARDZIEJ OPŁACA!!!
*wysokość opłaty od osoby zamieszkałej prowadzącej zbiórkę selektywną odpadów komunalnych wynosi 8 zł/ miesiąc
* wysokość opłaty od osoby zamieszkałej nie prowadzącej zbiórki selektywnej odpadów wynosi 14 zł/ miesiąc

Wywóz odpadów w Gminie Pyrzyce będzie odbywał się :
1.w mieście:
a) odpady zmieszane
- zabudowa jednorodzinna i zagrodowa – jeden raz w tygodniu,
- zabudowa wielorodzinna – dwa razy w tygodniu
b) odpady zbierane selektywnie
- wszystkie nieruchomości zamieszkałe- jeden raz na dwa tygodnie
2. teren wiejski:
a) odpady zmieszane
- zabudowa jednorodzinna i zagrodowa- jeden raz na dwa tygodnie
- zabudowa wielorodzinna- dwa razy w tygodniu
b) odpady zbierane selektywnie
- wszystkie nieruchomości zamieszkałe- jeden raz na dwa tygodnie

Punkt Zbiórki Selektywnej Odpadów Komunalnych
Przyjmuje przez cały rok nieodpłatnie :
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt TV i AGD, przeterminowane leki i opakowania po lekach, odpady problemowe, odpady zbierane selektywnie, odpadu rozbiórkowe i budowlane w ilości 150 kg na osobę/ rok- większe ilości za dodatkową opłatą w uzgodnieniu z administratorem Punktu.
Adres i godziny otwarcia PSZOK- u zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 08-04-2013

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 08-04-2013

czytaj więcej »Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia