Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

Konferencja prasowa Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej

dodano: 02-11-2018

           Dnia 16.10.2018 roku o godzinie 8:30 w sali USC w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbyła się konferencja prasowa Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej, na którą zostały zaproszone lokalne i regionalne media. W spotkaniu uczestniczyła Danuta Bartków – Skarbnik Gminy Pyrzyce.
           Na konferencji przedstawione zostały tematy w zakresie pozyskania środków zewnętrznych rozpoczętych inwestycji oraz remontów planowanych, zakończonych i innych.

Pozyskano środki na:
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mielęcinie. Planowany całkowity koszt zadania zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym wynosi 1.018.942,03 zł w tym dofinansowanie 85% tj. 951.100,72 zł obejmuje między innymi modernizacje CO., częściowe ocieplenie budynku, wymianę okien, wymianę źródeł oświetlenia,
- budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze związanym z działalnością rybacką w parku Burgerpark w Pyrzycach. Planowany koszt zadania 99.933,36 zł w tym dofinansowanie do 85 %,

Bieżące i planowane remonty oraz inwestycje:
- przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach. Całkowity planowany koszt zadania 7.300.000,00 zł w tym roboty budowlane 7.144.620,51 zł., i nadzór inwestorski 149.445,00 zł,
- budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie. Koszt robót budowlanych 271.310,68 zł.
- remont drogi wewnętrznej ulicy Staromiejskiej od Nr 45 do 47/1. Koszt zadania 88.990,50 zł.
- przebudowa drogi i wymiana chodnika przy ulicy 2 Marca w Pyrzycach – I etap remont chodnika. Koszt zadania 135.938,58 zł.
- zagospodarowanie terenu poprzez budowę pięciu miejsc postojowych w Brzesku. Całkowity koszt zadania 15.033,00 zł w tym wartość gruntu 10.000,00 zł.
- przebudowa nawierzchni odcinka drogi ulicy Podgrodzie w Pyrzycach. Koszt zadania 27.060,00 zł.
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieborowo w trybie zaprojektuj i wybuduj. Koszt zadania 65.000,00 zł.
- przebudowa odcinka ulicy Reymonta w Pyrzycach w trybie zaprojektuj i wybuduj. Koszt zadania 156.825,00 zł w tym Fundusz Sołecki 33.031,40 zł,
-przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach Etap II. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 819.100,72 zł,
- modernizacja placu zabaw zlokalizowanego miedzy ul. Kilińskiego i ul. 1 Maja  na działce nr 234 obręb 8 miasta Pyrzyce. Wykonawcą jest Firma PLAY SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Całkowity koszt zadania 149 937,00 zł brutto. Termin zakończenia prac do dnia 31 października 2018 r.

W ramach zadania wykonano:
- zabezpieczenie murów obronnych pomiędzy Basztą Sowią i Lodową Etap II –  obejmuje również promocje obiektu w ramach której wykonano wirtualny spacer dostępny na stronie www.pyrzyce360.pl polegający na prezentacji w internecie pyrzyckich zabytków w panoramie 360º, zdjęć drona obejmujących centrum Pyrzyc ukazujących przebieg murów obronnych na tle miasta oraz Sanktuarium w Brzesku,  a także wykonania folderu w formie papierowej zawierającego informacje o zabytkach i murach obronnych ze szczególnym uwzględnieniem realizowanego odcinka w ramach RPO WZ.

Rozstrzygnięcie Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok:
W dniu 14 października br. zakończyło się głosowanie nad Budżetem Obywatelskim na rok 2019.
W budżecie głosowano nad dwoma zadaniami:
1. „Remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie ( w tym adaptacja pomieszczenia na łazienki) i pomieszczenia gospodarczego”. Zadanie otrzymało 978 punktów ważnych i 30 nieważnych.
2. „Nowoczesne Pyrzyce o historii miasta” zadanie otrzymało 232 punkty ważne i 1 nieważny.
W okresie od 16-24 października br. istnieje możliwość wnoszenia odwołań, które należy kierować do Burmistrza Pyrzyc w formie pisemnej.

Sprzedaż działek na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego i nabycie przez Gminę Pyrzyce:
- w dniu 27 września 2018 r. Rada Miejska w Pyrzycach podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej za symboliczną 1 zł dz. nr 40/6 i 40/8 położonych przy ulicy A. Mickiewicza z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Szczecinie.
- Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie za symboliczną 1 zł działek nr 246/1 i 346/2 przy ulicy Jana Pawła II z przeznaczeniem na usługi opieki społecznej, ogólnodostępny parking oraz drogę wewnętrzną.

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach:
- w dniu 27 września 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr LIV/460/18 w sprawie udzielania dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w kwocie 22.000 zł.

Całą konferencję można obejrzeć w TVK Aura http://tvkaura.pl/inne-produkcje-tv-aura/253-konferencja-prasowa-burmistrz-pyrzyc-marzeny-podzinskiej-16-10-2018

 

 Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia