Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dodano: 12-07-2021

Zachęcam mieszkańców miasta i gminy Pyrzyce do składania uwag, wniosków do przedstawionej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie koncepcji trasy obejścia miasta Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 .

Projektowana obwodnica przebiega po zachodniej stronie miasta. Początek drogi zlokalizowany jest w DW 106 ( ul. Stargardzka) skrzyżowanie z drogą powiatowa w kierunku Brzezina. Trasa przecina ul. Głowackiego, ul. Szczecińską, ul. Równą i ul. Mickiewicza. Koniec drogi zlokalizowany jest w ciągu DW 119 w rejonie stacji paliw i zbiornika Sicina. Planowana budowa ma na celu odciążenie Pyrzyc od ruchu tranzytowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie komfortu podróży.

Proszę o przesyłanie uwag i wniosków dotyczących przedsięwzięcia w terminie od 12 lipca 2021 r. do dnia 06 sierpnia 2021 roku:

 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1,74-200 Pyrzyce,

 • faksem na nr 91 39 70 314,

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl, kierownik.rg@pyrzyce.um.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Obwodnica Pyrzyc w ciągu DW119”.

 • w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wszystkie przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, gdzie zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

Z koncepcją obejścia miasta Pyrzyce można zapoznać się na stronie internetowej www.pyrzyce.um.gov.pl

BURMISTRZ PYRZYC

(-) Marzena Podzińska


 

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ TRASY

- klasa techniczna drogi - GP (główna ruchu przyspieszonego)

- prędkość projektowa - 70 km/h

- prędkość miarodajna - 100 km/h

- obciążenie na oś - 115 kN

- skrzyżowania główne - ronda średnie ( średnica zewnętrzna 44 m)

- ilość jezdni - 1

- szerokość jezdni - 7,00 m

- szerokość pasa ruchu - 3,50 m

- szerokość pobocza gruntowego - min. 1,5 m

Załącznik graficzny cz. 1.

Załącznik graficzny cz. 2.

Załącznik graficzny cz. 3.

Ankieta

 Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia