Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Informacja

dodano: 01-09-2022

NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce
Burmistrz Pyrzyc ogłasza nabór wniosków na stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce.
Do kogo kierowana jest pomoc?
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 600,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.
Jak ubiegać się o pomoc ?
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, pok. 139 (I pietro) lub w Punkcie Informacyjnym (na parterze).
Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.
Gdzie pobrać druk wniosku?
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, pok. 139 oraz do pobrania ze strony internetowej, https://bip.pyrzyce.um.gov.pl/dokumenty/17609.
Kto może złożyć wniosek?
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
 1. rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, po przedstawieniu odpowiednio od dyrektora: szkoły, kolegium lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, potwierdzenia o kontynuowaniu nauki,
 2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w srt. 90b ust 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Więcej informacji udzieli pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Kupisz, pok. 139, tel. 91 39 70 358.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska


Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia