Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

Marzanno, Marzanno, Ty Zimowa Panno...

dodano: 26-03-2013

     Choć za oknem króluje jeszcze zima, a ogródki wciąż pokryte są śniegiem, przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr3 w Pyrzycach w radosnym nastroju witały tak bardzo wyczekiwaną przez wszystkich Wiosnę.

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 26-03-2013

     WYNIKI Skierowanego do osób prawnych i fizycznych konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pyrzyce.

czytaj więcej »

MŁODZI PYRZYCZANIE W "BAJKOWEJ KRAINIE"

dodano: 20-03-2013

     W dniu 12 marca 2013 roku  w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Pyrzycach odbyło się Spotkanie Integracyjne Młodych Pyrzyczan pod hasłem „Moje miasto - Pyrzyce”, w którym udział wzięły udział sześciolatki z Przedszkola Publicznego nr 4 oraz sześciolatki z Przedszkola Publicznego 3 w Pyrzycach.

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 15-03-2013

     Informacja dotycząca zapisów do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2013/1014 oraz  ich funkcjonowania w czasie wakacji

czytaj więcej »

"Młodzież Zapobiega Pożarom"

dodano: 14-03-2013

     12 marca 2013r. o godzinie 11.00 w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 14-03-2013

     BURMISTRZ PYRZYC PRZYPOMINA o obowiązku wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Wyżej wymienioną opłatę należy wpłacić najpóźniej do dnia  31 marca 2013 roku  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr  BGŻ SA O/PYRZYCE 62203000451110000001125450
 

czytaj więcej »

Podatek w górę

dodano: 14-03-2013

     Przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach zmiana kwalifikacji gruntów, budynków i lokali spowodowała znaczny wzrost opłat, jakie jesteście Państwo zobowiązani ponosić. Zmiana ta dotyczy stawki podatku rolnego oraz od nieruchomości.

czytaj więcej »

Ustawa śmieciowa

dodano: 13-03-2013

     W dniu 21 lutego Rada Miejska w Pyrzycach podjęła Uchwałę nr XXXV/358/13 w sprawie wystąpienia Gminy Pyrzyce ze Związku Gmin Dolnej Odry, mając  powyższe na uwadze  w dniu 14 marca br. została zwołana Sesja Nadzwyczajna RM celem podjęcia obligatoryjnych uchwał, tj.:


1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce, ( uchwała w przedmiotowej sprawie została już podjęta i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, niemniej zostają wprowadzone zmiany w treści dotyczące zapisu: Związek Gmin Dolnej Odry” zastąpione zapisami:„Gmina Pyrzyce, Burmistrz Pyrzyc”

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

4. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki  ( stawka 9,00/ osoby za odpady zbierane selektywnie i 15,00/osoby za odpady zmieszane).

Wymienione uchwały stanowią podstawę funkcjonowania systemu gospodarki odpadowej dla gmin, który musi być wprowadzony zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 lipca br.
Na chwilę obecną systemem obejmujemy tylko nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe pozostają na dotychczasowych zasadach, czyli indywidualne umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

czytaj więcej »Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia