Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Poprawa ergonomii pracy

dodano: 19-09-2023

Dodano 19.09.2024 r.

W dniu 3 marca 2023 roku Gmina Pyrzyce podpisała umowę o dofinansowanie Projektu: ,,Poprawa ergonomii pracy oraz profilaktyka zdrowia pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”, nr projektu RPZP.06.08.00-32-K046/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa „VI Rynek Pracy”, Działanie „6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu 448 787,50 zł, w tym dofinansowanie 381 469,37 zł . Termin realizacji projektu 30 września 2023 roku.
 
W ramach projektu zrealizowano zadania:
 1. ,,Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb UP” – w ramach zadania zakupiono: 44 biurka, 44 krzesła ergonomiczne, 23 lampki biurowe oraz 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
 2. ,,Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” – warsztaty skuteczne strategie walki z wypaleniem zawodowym, poznanie technik relaksacyjnych, właściwe planowanie zadań, zarządzanie czasem. W zadaniu udział wzięło 53 pracowników.
W trakcie realizacji znajdują się zadania:
 1. ,,Walka ze stresem – działania edukacyjno-zdrowotne, których głównym celem jest: obniżenie stresu, integracja pracowników, działania edukacyjno-zdrowotne: nauka pierwszej pomocy, gry psychoedukacyjne, bezpłatny pomiar glukozy, ciśnienia, BMI, itp.
 2. ,,Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” – wsparcie indywidualne fizjoterapeuty dla 53 pracowników oraz psychologa dla 8 pracowników.
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

Dodano 20.04.2023r

 

Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

25 października 2022 roku Gmina Pyrzyce złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 Oś priorytetowa VI Rynek Pracy Działanie 6.8 wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne na realizację zadania pn. "Poprawa ergonomii pracy oraz profilaktyka zdrowia pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach".

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku w dniu 30 grudnia 2022 roku, Gmina Pyrzyce otrzyma dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 381 469,37 zł, wkład własny gminy 67 318,13 zł.

Realizacja zadania obejmuje:

-dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb uczestników projektu – zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia miejsc pracy w biurka, krzesła, lampki biurowe,

-eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – wsparcie psychologa, fizjoterapeuty, warsztaty mające na celu niwelowanie i przeciwdziałanie niekorzystnemu wpływowi stresu na zdrowie,

-organizowanie pikników połączonych z działaniami edukacyjno – zdrowotnymi w celu walki ze stresem i integracji pracowników.

Okres realizacji zadania: do 30.09.2023 rokuWysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia