Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

CYFROWA GMINA

dodano: 03-01-2023

I. WSTĘP

 

Grant „Cyfrowa Gmina” to wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w szczególności w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych, jednostek im podległych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie udzielone w formie grantu dla Gminy Pyrzyce realizowane będzie w ramach obszarów: 1. Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy, 2. Edukacja cyfrowa dla JST, 3. Cyberbezpieczństwo.

W w/w obszarach Gmina Pyrzyce planuje realizację zadań polegających na: - Zakupie sprzętu IT umożliwiającego bezpieczną i efektywną pracę zdalną w jednostce i poza nią, - Zakup sprzętu IT, oprogramowania i licencji umożliwiającego wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją wraz z systemem e-usług, - Zakup sprzętu IT w postaci stanowiska ogólnie dostępnego ( tzw infokiosk) do korzystania z e usług z rozwiązaniami techniczno – programowymi wspierającymi osoby niepełno sprawne, - Doposażenie serwerowni zwiększające bezpieczeństwo przetwarzania danych, - Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci LAN, - Wdrożenie nowoczesnych portali internetowych ( BIP, Strona Urzędu) zgodnych z aktualnymi przepisami w tym WCAG 2.1, - Wdrożenie rozwiązań sprzętowo – programowych umożliwiającego zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych, w tym zakup specjalistycznego oprogramowania do Backupu oraz monitorowania sieci, - Zakup szkoleń stacjonarnych i online dotyczących zakupionych rozwiązań techniczno – programowych, w tym szkolenia dotyczące e usług, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyberbezpieczeństwa, - Przeprowadzenie Audytu Cyberbezpieczeństwa.

Zadania w ramach w/w obszarów są ze sobą powiązane i razem tworzą spójną koncepcję realizacji głównych celów tj: „Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

 

 

II. ETAPY REALIZACJI.

1. Styczeń 2022 r.:  Podpisana Umowa - Umowa o powierzenie grantu o numerze 3136/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2.  Maj 2022r:  W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę który przeprowadził  na terenie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach  Audyt. Cyberbezpieczeństwa.

3.  Grudzień 2022 r. W wyniku dwóch zapytań ofertowych wyłoniono Wykonawców w postępowaniach:

a) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina”. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa z uruchomieniem fabrycznie nowego stanowiska multimedialnego z komputerem i oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych do obsługi interesantów tzw.kiosk multimedialny”.

b) Zakup specjalistycznego rozbudowanego  oprogramowania antywirusowego.

4. Obecnie trwają prace nad ukończeniem dokumentacji przetargowej dla pozostałego sprzętu i usług jakie zostaną zakupione w ramach Grantu " Cyfrowa Gmina"

 

 Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia