Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

CYFROWA GMINA

dodano: 26-09-2023

Dodano: 03.03.2022r

I. WSTĘP

 

Grant „Cyfrowa Gmina” to wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w szczególności w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych, jednostek im podległych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie udzielone w formie grantu dla Gminy Pyrzyce realizowane będzie w ramach obszarów: 1. Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy, 2. Edukacja cyfrowa dla JST, 3. Cyberbezpieczństwo.

W w/w obszarach Gmina Pyrzyce planuje realizację zadań polegających na: - Zakupie sprzętu IT umożliwiającego bezpieczną i efektywną pracę zdalną w jednostce i poza nią, - Zakup sprzętu IT, oprogramowania i licencji umożliwiającego wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją wraz z systemem e-usług, - Zakup sprzętu IT w postaci stanowiska ogólnie dostępnego ( tzw infokiosk) do korzystania z e usług z rozwiązaniami techniczno – programowymi wspierającymi osoby niepełno sprawne, - Doposażenie serwerowni zwiększające bezpieczeństwo przetwarzania danych, - Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci LAN, - Wdrożenie nowoczesnych portali internetowych ( BIP, Strona Urzędu) zgodnych z aktualnymi przepisami w tym WCAG 2.1, - Wdrożenie rozwiązań sprzętowo – programowych umożliwiającego zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych, w tym zakup specjalistycznego oprogramowania do Backupu oraz monitorowania sieci, - Zakup szkoleń stacjonarnych i online dotyczących zakupionych rozwiązań techniczno – programowych, w tym szkolenia dotyczące e usług, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyberbezpieczeństwa, - Przeprowadzenie Audytu Cyberbezpieczeństwa.

Zadania w ramach w/w obszarów są ze sobą powiązane i razem tworzą spójną koncepcję realizacji głównych celów tj: „Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

 

Zaktualizowano:  03-01-2023

II. ETAPY REALIZACJI.

1. Styczeń 2022 r.:  Podpisana Umowa - Umowa o powierzenie grantu o numerze 3136/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2.  Maj 2022r:  W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę który przeprowadził  na terenie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach  Audyt. Cyberbezpieczeństwa.

3.  Grudzień 2022 r. W wyniku dwóch zapytań ofertowych wyłoniono Wykonawców w postępowaniach:

a) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina”. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa z uruchomieniem fabrycznie nowego stanowiska multimedialnego z komputerem i oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych do obsługi interesantów tzw.kiosk multimedialny”.

b) Zakup specjalistycznego rozbudowanego  oprogramowania antywirusowego.

4. Obecnie trwają prace nad ukończeniem dokumentacji przetargowej dla pozostałego sprzętu i usług jakie zostaną zakupione w ramach Grantu " Cyfrowa Gmina"

 

Zaktualizowano 25.04.2023r.

II. ETAPY REALIZACJI - ciąg dalszy

5. Opublikowanie przetargu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" 

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ,, Cyfrowa Gmina”.

Zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina” obejmuje:

1.CZĘŚĆ I. Zakup sprzętu informatycznego.

2. CZĘŚĆ II. Zakup oprogramowania do tworzenia kopii awaryjnych.

3. CZĘŚĆ III. Zakup licencji oprogramowania specjalistycznego – zarządzanie siecią i zasobami IT.

4. CZĘŚĆ IV. Zakup usługi stworzenia portalu informacyjnego www oraz BIP.

5. CZĘŚĆ V. Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej sieci LAN.

6. Obecnie trwają prace nad ukończeniem pozostałej dokumentacji dla pozostałego sprzętu i usług w tym usług szkoleniowych jakie zostaną zakupione w ramach Grantu " Cyfrowa Gmina"

 

Zaktualizowano: 15.06.2023r

W przetargu została wyłoniona firma która zrealizowała zadanie  "CZĘŚĆ V. Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej sieci LAN"

Zadanie miało na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury sieciowej Urzędu o nowe zarządzalne przełączniki sieciowe, wymianę okablowania sieciowego w szafie krosowniczej oraz konfigurację nowej infrastruktury. Efektem końcowym wykonanych prac jest zwiększenie prędkości przesyłu danych oraz podniesienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Zaktualizowano: 25.07.2023r

W dniu 18.05.2023 roku opublikowano postępowanie przetargowe pn.:

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ,, Cyfrowa Gmina”.

Zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina” obejmuje:

1.CZĘŚĆ I. Zakup sprzętu informatycznego.

2. CZĘŚĆ II. Zakup oprogramowania do tworzenia kopii awaryjnych.

3. CZĘŚĆ III. Zakup licencji oprogramowania specjalistycznego – zarządzanie siecią i zasobami IT.

4. CZĘŚĆ IV. Zakup usługi stworzenia portalu informacyjnego www oraz BIP.

W przetargu zostały wyłonione firmy na realizację zadań:

           1.CZĘŚĆ I. Zakup sprzętu informatycznego.

           3. CZĘŚĆ III. Zakup licencji oprogramowania specjalistycznego – zarządzanie siecią i zasobami IT.

           4. CZĘŚĆ IV. Zakup usługi stworzenia portalu informacyjnego www oraz BIP.

Efektem końcowym realizacji zadania " I. Zakup sprzętu informatycznego. " jest dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach sprzętu w postaci:

           1) Serwer - 1 sztuka,
           2) Komputer przenośnych typu laptop – 30 sztuk
           3) Skaner dokumentów typ 1 - 10 sztuk,
           4) Skaner dokumentów typ 2 – 8 sztuk,
           5) Zasilacz awaryjny (UPS) – 2 sztuki,
           6) Macierz dyskowa – 1 sztuka,
           7) Przełącznik sieciowy tzw Switch – 2 sztuki,
           8) Urządzeń sieciowych umożliwiających uruchomienie sieci Wi-Fi. - 1 komplet.

 

W ramach zadania III. Zakup licencji oprogramowania specjalistycznego – zarządzanie siecią i zasobami IT. Zakupiono "oprogramowanie do monitoringu sieci" Axence nVision 14, dzięki któremu znacząco podwyższy się poziom bezpieczeństwa jednostki na wszelkiego rodzaju ataki zewnętrzne oraz pozwoli maksymalnie kontrolować i reagować na wszelkie zagrożenia wewnątrz sieci informatycznej jednostki zwiększając w ten sposób poziom cyberbezpieczeństwa.

 W dniu 23.06.2023r w zapytaniu ofertowym "Zakup oprogramowania do tworzenia kopii awaryjnych w ramach grantu Cyfrowa Gmina" została wyłoniona firma która dostarczyła oprogramowanie do tworzenia kopii awaryjnych. Oprogramowanie to wraz z zakupionym sprzętem pozwala na bezpieczne tworzenie kopii bezpieczeństwa kluczowych systemów w Urzędzie.

W dniu 26.06.2023 został dostarczony do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach "Ekran multimedialny do sali konferencyjno-szkoleniowej" przez dostawcę, którego wyłoniono w zapytaniu ofertowym „Zakup Ekranu multimedialnego do sali konferencyjno-szkoleniowej” rozstrzygniętym 29.05.2023 roku.


Aktualizacja 12.09.2023r

W III przetargu nr 2023/BZP 00359143/01 WO.271.45.2023. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina. Część I i II zostali wyłonieni Wykonawcy którzy dostarczyli:

1) Sprzęt informatyczny w postaci  28 zestawów komputerowych

2) Szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

 

 

 

Aktualizacja 14.09.2023

Realizacja projektu ,,Cyfrowa Gmina”

Gmina Pyrzyce zrealizowała zadanie ,,Stworzenie nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej w ramach grantu Cyfrowa Gmina”. Zadanie realizowane jest w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina.”- o numerze POPC.05.01.00-0001/21-00 oraz na podstawie umowy o dofinansowanie nr 3136/1/2021 oraz Aneksem nr 3136/1/2021/C.
 
Wykonawcą usługi była Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa ,,ALFA“ Spółka z.o.o z siedzibą w Szczecinie ul. Kukułeczki 56. Koszt usługi wyniósł 14 760,00 zł brutto. Realizacja zadania obejmowała stoworzenie BIP zgodnego z wymogami WCAG2.1. – dostępność cyfrowa stron instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych.
 
Biuletyn Informacji Publicznej został dostosowany do wymogów określonych w obowiązujacych przepisach prawa.
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska
Aktualizacja 26.09.2023 r.
 Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia