Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Stowarzyszenie Lider Pojezierza

dodano: 10-05-2023

Dodano 10.05.2023

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Zapraszam liderów lokalnej społeczności (przedsiębiorców, osoby duchowne, społeczników, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, dziennikarzy, blogerów) do wypełnienia ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących na terenie Gminy Pyrzyce - obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

Każda Państwa uwaga lub sugestia dotycząca realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na obszarze Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” będzie bardzo cenna. Jako mieszkańcy, liderzy oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność LGD macie Państwo ogromną wiedzę i doświadczenie, które pozwolą zdiagnozować kluczowe potrzeby wsparcia w nowym okresie programowania na lata 2023-2027.

Dla Państwa wygody i komfortu, ankietę przygotowana została w taki sposób,  aby można ją było wypełnić na komputerze i przesłać na adres mailowy:

promocja@liderpojezierza.pl

Link do ankiety:

http://liderpojezierza.pl/projekty-stowarzyszenia/plan-w%C5%82%C4%85czenia-spo%C5%82eczno%C5%9Bci-lokalnej-w-przygotowanie-lsr-na-lata-2021-2027/2255-ankieta-dotycz%C4%85ca-zmian-zachodz%C4%85cych-w-pa%C5%84stwa-spo%C5%82eczno%C5%9Bci-na-terenie-gmin-obszaru-dzia%C5%82ania-lokalnej-grupy-dzia%C5%82ania-lgd-stowarzyszenia-,,lider-pojezierza.html

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

Dodano 30.03.2023

Informacje na temat konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Dodano 29.03.2023 r.

 
Konkurs ,,Marka Lokalna” – 2 edycja. Stwórzmy Ją razem!
Konkurs został ogłoszony w porozumieniu z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania (LGD) ,,Lider Pojezierza” w ramach projektu współpracy pn. ,,Marka Turystyczna – Sieć Ekomuzea”. Pomysłodawcą idei konkursu i jego zasad, jest LGD ,,Leśna Kraina Górnego Śląska”
Czym jest sam konkurs?
Jeżeli jesteście rękodzielnikami, tworzycie unikatowe w skali regionu produkty i uważacie, że Wasze wyroby zasługują na uwagę, możecie się zgłosić do konkursu.
Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług z obszaru LGD ,,Lider Pojezierza”, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej.
 
Konkurs obejmuje 4 kategorie:
1. produkt spożywczy,
2. sztuka/rękodzieło,
3. produkt użytkowy/rzemiosło,
4. produkt turystyczny/rekreacyjny.
Poprzez konkurs, chcemy zachęcić uczestników, do tworzenia naszych pakietów turystycznych:
1) Czar pary,
2) Dawne dzieje i pradzieje,
3) Zakony Pojezierza,
4) Rzemiosł dawnych ślad,
5) Parki, drzewa, lasy.
Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić:
• osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania ,,Lider Pojezierza”, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia;
• do konkursu nie mogą być zgłoszone produkty/usługi, które uzyskały miano produktów regionalnych.
Nagrody dla laureatów konkursu:
• Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,
• Dla najlepszej propozycji ,,Marki Lokalnej” przygotowaliśmy bon towarowy o wartości 500,00 zł do sklepu sportowego,
• Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,
• Promocja w mediach społecznościowych oraz na stronie Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie (elektronicznie) i przesłanie mailowo,
lub tradycyjną pocztą, tudzież osobiście do Biura LGD ,,Lider Pojezierza”,
Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 30.06.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Adres mailowy:
promocja@liderpojezierza.pl
Adres siedziby Biura:
LGD Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza”
ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek
 

29.03.2023 r.

 

,,Miejsca warte odwiedzenia na terenie LGD Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza"

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie opisów i zdjęć miejsc atrakcyjnych turystycznie, wartych odwiedzenia, znajdującego się na obszarze działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” obejmujący 14 gmin: Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz i Trzcińsko- Zdrój.

Celem wykorzystania wybranych materiałów do promocji projektu współpracy pn. „Marka turystyczna - Sieć Ekomuzea”, w tym na wykorzystanie ich w publikacjach promocyjnych, na stronie www.ekomuzea.pl oraz w bezpłatnej mobilnej aplikacji turystycznej Ekomuzea. Uczestnik konkursu biorący w nim udział udziela licencji na korzystanie z przygotowanych materiałów, w tym w szczególności sporządzonych opisów, fotografii, filmów, plików GPX w celach promocji w dowolnych mediach.

Pod pojęciem „miejsca” rozumie się:

 • pomniki, zabytki, parki, skwery, nekropolie, kościoły, kapliczki, pomniki przyrody żywej i nieożywionej, ośrodki edukacyjne, obiekty gastronomiczne, noclegowe, agroturystyczne, rzemieślnicze i rękodzielnicze, muzea, skanseny etc.
 • trasy: rowerowe, piesze, nordic walking, biegowe, konne, kajakowe, narciarskie, edukacyjne, ścieżki zdrowia, ścieżki edukacji ekologicznej etc;

Konkurs trwa do 30.06.2023 r.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie Państwo na stronie:

http://liderpojezierza.pl/dla-beneficjenta/konkursy-marka-lokalna-e2/2237-kategoria-miejsca-warte-odwiedzenia-na-terenie-obszaru-lgd-stowarzyszenia-,,lider-pojezierza.htmlWysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia