Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

dodano: 01-08-2016

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Jest firmą o długoletniej tradycji. Powstała w 1958 roku. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Firma podległa licznym zmianom organizacyjnym i własnościowym zachowując wielobranżowy charakter działalności. W 1996 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w Spółkę.

Celem Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego jest zaspokajanie materialno- bytowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki komunalnej oraz spełnianie funkcji usługowych na rzecz innych jednostek, a Zarząd Spółki konsekwentnie realizuje strategie jej rozwoju.

Charakterystyczną cechą usług komunalnych jest systematyczność i stałość ich świadczenia oraz bezwzględnie wysoka jakość. Odbiorcy wymagają by dostępność usług wodociągowych, kanalizacyjnych, wywozu odpadów oraz innych usług komunalnych była na wysokim poziomie.

Zakłady i usługi oferowane przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne

Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych i Estetyki Miasta oferuje usługi w zakresie:

 • wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l, kontenerów o pojemności 4,7 i 9 m3oraz odpadów segregowanych w podziale na: szkło, papier i plastik
 • wywozu odpadów wielkogabarytowych
 • wywozu gruzu
 • oczyszczania wiosenne, letnie i jesienne
 • utrzymania zimowego ulic i placów
 • utrzymania zieleni miejskiej
 • prowadzeniu punktu zbierania elektrośmieci

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Jest firmą o długoletniej tradycji. Powstała w 1958 roku. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Firma podległa licznym zmianom organizacyjnym i własnościowym zachowując wielobranżowy charakter działalności. W 1996 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w Spółkę.

Celem Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego jest zaspokajanie materialno- bytowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki komunalnej oraz spełnianie funkcji usługowych na rzecz innych jednostek, a Zarząd Spółki konsekwentnie realizuje strategie jej rozwoju.

Charakterystyczną cechą usług komunalnych jest systematyczność i stałość ich świadczenia oraz bezwzględnie wysoka jakość. Odbiorcy wymagają by dostępność usług wodociągowych, kanalizacyjnych, wywozu odpadów oraz innych usług komunalnych była na wysokim poziomie.

Zakłady i usługi oferowane przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne

Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych i Estetyki Miasta oferuje usługi w zakresie:

 • wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l, kontenerów o pojemności 4,7 i 9 m3oraz odpadów segregowanych w podziale na: szkło, papier i plastik
 • wywozu odpadów wielkogabarytowych
 • wywozu gruzu
 • oczyszczania wiosenne, letnie i jesienne
 • utrzymania zimowego ulic i placów
 • utrzymania zieleni miejskiej
 • prowadzeniu punktu zbierania elektrośmieci
Zakład Pogrzebowy

organizacja pogrzebu i usług pogrzebowych - Dokładamy starań by obsługa ceremonii pogrzebowej odbyła się w sposób jak najmniej bolesny dla rodziny, a nasi klienci w tych trudnych chwilach spotkali się z życzliwością i zrozumieniem.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 • ujęcia wody i stacja uzdatniania wody

  Ujęcie wody, stacja wodociągowa i sieć wodociągowa służy celowi zaopatrzenia w wodę w miejscowości Pyrzyce mianowicie następujących podmiotów:

  • mieszkańców miejscowości Pyrzyce na cele bytowo-gospodarcze;
  • zakładów użyteczności publicznej;
  • zakładów produkcyjnych i zakładów produkcji rolniczej;
  • dla celów przeciwpożarowych.
 • Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

  Sieć wodociągowa obejmuje swym zasięgiem cały obszar zabudowy miasta. W miesiącu sierpniu 2008 r. została zakończona inwestycja pod nazwą "Modernizacja sieci wodociągowej w Pyrzycach". Przedsięwzięcie objęło budowę magistrali wodnych w ulicach: Warszawskiej, Lipiańskiej do Mickiewicza oraz Staromiejskiej, Poznańskiej, Zabytkowej i Górnej do Placu Wolności. W efekcie realizacji inwestycji powstała sieć wodociągowa o długości 5 292 m.

  Wartość inwestycji to 3 851 168,55 zł, z tego 2 691 389,76 zł to dotacja Unii Europejskiej i budżetu państwa, natomiast kwota 474 951,14 stanowi własny wkład finansowy Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. Inwestycja została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

  Sieć kanalizacyjna. Obecnie eksploatowanych jest ok. 25 km sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicach od 200-800 mm. Stopień skanalizowania miasta wynosi 98%.

 • Oczyszczalnia i przepompownia

  Oczyszczalnia Ścieków w Pyrzycach została uruchomiona w drugiej połowie 1989r. Do oczyszczalni dostarczane są również ścieki dowożone z gospodarstw nie objętych kanalizacją sanitarną w miejscowości Pyrzyce jak również w niewielkiej ilości z poza miejscowości.

 • wydawanie warunków technicznych na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
Zakład Marketingu i Transportu

Zakład Marketingu i Transportu oferuje usługi transportowo sprzętowe

 • Samochód MAN +HDS (wywrotka o ładowności 10 ton)
 • przyczepa do zestawu 5 ton
 • koparko ładowarka JCB 3CX
 • ciągnik z przyczepami 3-5 ton oraz niskopodwoziową

W podstawowej ofercie znajdują się usługi w zakresie przewozu

 • materiałów budowlanych
 • prace dźwigowe ( HDS)
 • prace ziemne sprzętem ciężkim
  • niwelacja terenu
  • wykopy pod fundamenty
  • wykopy pod sieci wod-kan, gazowe i elektryczne
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach

Wartość dofinansowania: 5 556 980,00 zł
Koszt całkowity projektu: 14 669 980,21 zł
Koszty kwalifikowane: 11 285 385,00 zł

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pyrzycach pragnie poinformować, że działania Spółki mające na celu rozwiązanie problemu wyeksploatowanej i awaryjnej oczyszczalni ścieków zostały uwieńczone sukcesem. PPK Spółka z o.o. w Pyrzycach należy do nielicznych firm w powiecie, które wykorzystały szansę, jaką dają środki unijne i jeszcze w tym roku rozpocznie realizację inwestycji pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach", która potrwa do końca listopada 2013 roku.

Zakres inwestycji

Projekt dotyczy przebudowy przepompowni głównej i oczyszczalni ścieków oraz budowy odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Warszawskiej. W ramach projektu zakłada się wykonanie prac budowlano-montażowych, instalacyjnych, elektrycznych, wykończeniowych i zakup wyposażenia do przepompowni, oczyszczalni ścieków i laboratorium. Projekt zakłada zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 990 mb oraz zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej o długości 770 mb.

W podziale na obiekty przewiduje się następujący zakres prac: obiekty pompowni (komora krat z zastawkami, piaskownik pionowy, separator piasku, pompownia tymczasowa, pompownia główna), obiekty oczyszczalni (biooxyblok nr 1, nr 2, nr 3, zagęszczacz osadu, komora rozdziału na przewodach tłocznych), obiekty inne (laguna, trzcinowisko, budynek główny, remont dróg i ogrodzeń), sieci technologiczne (instalacje elektryczne, automatyka kontrolno-pomiarowa).

Uzasadnienie realizacji

Stan techniczny oczyszczalni i przepompowni ścieków jest zły i w miarę upływu czasu ulega pogorszeniu. Wiele urządzeń zostało wyeksploatowanych, wymaga pilnie wymiany i modernizacji. Elementy wyposażenia zastosowane jako prototypowe, obecnie trudno dostępne, stwarzają duże trudności w utrzymaniu ruchu ciągłego pracy oczyszczalni oraz właściwego poziomu procesów technologicznych oczyszczania ścieków.

Wyeksploatowana infrastruktura komunalna powoduje, że praca oczyszczalni jest mało wydajna i stwarza ciągłe zagrożenie awarii. Natomiast brak kanalizacji sanitarnej nie pozwala na przyłączenie nowych użytkowników i poprawę efektywności pracy oczyszczalni. Tym samym systematycznie wzrasta zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych i podziemnych.

Cele projektu

Przyznanie środków unijnych na realizację modernizacji oczyszczalni i pompowni ścieków pozwoli na stworzenie nowoczesnej oczyszczalni, nieuciążliwej dla środowiska i spełniającej wszelkie wymogi polskich i unijnych uregulowań prawnych. Oczyszczalnia po modernizacji osiągnie bardziej stabilną redukcję zanieczyszczeń, zminimalizuje zużycie energii elektrycznej, przyczyni się do zmniejszenia awaryjności, ponadto praca oczyszczalni będzie łatwiejsza i bezpieczniejsza. Modernizacja oczyszczalni umożliwi osiągnięcie przepustowości gwarantującej nieskrępowany rozwój miasta i gminy.

Cele szczegółowe:

 1. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 990 mb
 2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej: 770 mb
 3. Planowana liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej: 210 osób

Zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji (przekazanie do użytkowania) to: 30.11.2013 r. Przewiduje się, że rozliczenie finansowe projektu nastąpi w terminie do 28.02.2014 r.

Więcej informacji na stronie www.ppkpyrzyce.plWysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia