Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach.

dodano: 08-11-2022

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Leonida Teligi w Pyrzycach
ul. Poznańska 2
74 – 200 Pyrzyce
tel. (91) 570 09 57
tel./fax (91) 570 11 30
e-mail: sp2pyrzyce@poczta.onet.pl
strona internetowa: https://spzoipyrzyce.edupage.org/
 

Podstawowym zamierzeniem jest stworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej i twórczej.

Cel główny szkoły stanowi przygotowanie ucznia do dalszego etapu kształcenia, samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów, otwartości na świat, wyposażenie w podstawowe umiejętności.

Szkoła jest szkołą obwodową. Do obwodu szkoły należą: Pyrzyce, Nowielin i Rzepnowo.

Aktualna organizacja szkoły obejmuje: oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci realizujące obowiązkowe, roczne przygotowanie przedszkolne oraz oddziały szkolne od I do VI klasy szkoły podstawowej.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

- zapewnia wysoki poziom nauczania, wychowania i opieki
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższych etapach kształcenia;
- rozwija i kształtuje uzdolnienia uczniów;
- uczy patriotyzmu i postaw prospołecznych
- uczy tolerancji i wrażliwości;
- zapewnia poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.
W szkole funkcjonują klasy integracyjne oraz klasa sportowa.

Uczniowie mają możliwość uczenia się samodzielności, samorządności i aktywności na rzecz społeczności lokalnej, działając w Samorządzie   Uczniowskim, Szkolnej Kasie Oszczędnościowej, Szkolnym Kole PTTK, Szkolnym Klubie Dyskusyjnym.

Placówka proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań lub zajęć wspierających uczniów potrzebujących pomocy.

Na terenie placówki działa: biblioteka szkolna wraz z czytelnią, świetlica szkolna, gabinet pedagogiczny, gabinet pedagogiczny, gabinet logopedyczny, stołówka. Szkoła posiada tytuł: „Szkoła z Klasą”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Lepsza szkoła”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://spzoipyrzyce.edupage.org/Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia