Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

dodano: 11-07-2024

Dodano 11.07.2024 r.

Informacja Burmistrz Pyrzyc dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie w 2024 roku

Informacja

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2. Oświadczenie o wykorzystaniu paliwa do celów rolniczych
3. Oświadczenie dla firm o nieutraceniu kapitału
4. Oświadczenie o dzierżawach użytków rolnych
5. Zestawienie dołączonych faktur VAT (lub ich kopie) do wniosku o zwrot akcyzy
6. Oświadczenie PKD
7. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - świnie, owce, kozy, konie
8. Wykaz ras koni dużych
9. Wykaz ras koni małych
10.Oświadczenie o średniej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika
Dodano 11.07.2024 r.
ROZPORZĄDZENIE NR 21/2024
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 9 lipca 2024 r.
w sprawie zwalczania  afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego
 
Dodano 10.05.2024 r.
ROZPORZĄDZENIE NR 20 /2024
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 9 lipca 2024 r.
w sprawie zwalczania  afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego
Dodano 05.07.2024 r.
ROZPORZĄDZENIE NR 19/2024
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 4 lipca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
Dodano 05.07.2024 r.
ROZPORZĄDZENIE NR 18/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 4 lipca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gryfińskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, gminy Miasto Stargard oraz gminy Miasto Szczecin
Dodano 02.07.2024 r.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach informuje  że, w dniu 01.07. br. opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1857 z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające załącznik I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
 
 W woj. zachodniopomorskim zmiana dotyczy wprowadzenia obszaru objętego ograniczeniami III:
- gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
- gmina Kobylanka, miasto Stargard, część gminy wiejskiej Stargard położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Ina oraz część położona od linii wyznaczonej przez jezioro Miedwie w powiecie stargardzkim,
- gminy Bielice, Warnice i część gminy Pyrzyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 122 w powiecie pyrzyckim,
- część powiatu miejskiego Szczecin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr A6.
 
Rozporządzenie   obowiązuje  od  02.07.2024 r.
 
                 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach
                 lek.wet. Piotr Olszewski
 
Dodano 28.06.2024 r.
ROZPORZĄDZENIE     NR   16 /2024     WOJEWODY    ZACHODNIOPOMORSKIEGO    z  dnia    21 czerwca  2024 r.   zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  zwalczania   afrykańskiego   pomoru  świń  na  terenie województwa  zachodniopomorskiego
Rozporządzenie nr 14/ 2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gryfińskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, gminy Miasto Stargard oraz Miasto Szczecin
Dodano 23.05.2024 r.
ROZPORZĄDZENIE NR 12/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu pyrzyckiego i stargardzkiego
 
Dodano 20.05.2024 r.
Rozporządzenie Nr 11/2024  Wojewody Zachodniopomorskiego  z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Dodano 26.04.2024 r.

Dodano 26.04.2024 r.

Dodano 26.04.2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Dodano 22.02.2024 r.

Informacje o konkursie: https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-plastyczny-rozpoczety

 

Dodano 22.02.2024 r.

Informacje o konkursie: https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2024-rozpoczety

Dodano 08.02.2024 r.

Rozporządzenie nr 4/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lutego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Dodano 05.02.2024 r.

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pyrzycach

Dodano 19.01.2024 r.

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pyrzycach

Dodano 18.01.2024 r.

Plan polowań - Szczecińskie Koło Łowieckie "Bór"

Dodano 18.12.2023 r.

Rozporządzenie nr 34/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 18.12.2023 r.

DODATKOWY PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SZCZECIŃSKIM KOLE ŁOWIECKIM "BÓR" W SEZONIE 2023/2024

Dodano 03.11.2023 r.

Dodano 03.11.2023 r.

Dodano 03.11.2023 r.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA SEZON 2023/2024 KOŁA ŁOWIECKIEGO "PRZEPIÓRKA"

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA SEZON 2023/2024 KOŁA ŁOWIECKIEGO "DROP"

Dodano 25.10.2023 r.

"ROZPORZĄDZENIE NR 27/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO"
z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 25.10.2023 r.

"ROZPORZĄDZENIE NR 20/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO"
z dnia 11 września 2023r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 25.10.2023 r.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA SEZON 2023/2024 KOŁA ŁOWIECKIEGO "GRZYWACZ"

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA SEZON 2023/2024 KOŁA ŁOWIECKIEGO "NEMROD"

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA SEZON 2023/2024 KOŁA ŁOWIECKIEGO "ŁOŚ"

Dodano 22.09.2023 r

Rozporządzenie NR.24/2023
Wojewody Zachodniopomorskiego z 20 września 2023 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 12.09.2023 r.

OBWIESZCZENIE
NR GKŚiR 2/2023
BURMISTRZA PYRZYC
z dnia 12 wrzesień 2023 roku w sprawie planu polowań zbiorowy

Dodano 16.08.2023 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 18/2023
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 8 sierpnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 10.08.2023 r.

Informacja Burmistrz Pyrzyc dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie w 2023 roku
Informuję, że producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2023 r. w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
 
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
 • faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń;
 • rolnicy posiadający bydło – ubiegający się po raz pierwszy w danym roku o zwrot podatku akcyzowego na dużą jednostkę bydła załączają – informację z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
 • rolnicy posiadający świnie, owce, kozy załączają – informację z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych świń, owiec, kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
 • rolnicy posiadający konie – załączają oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r., w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”
 • wypełniony formularz przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis wraz z załącznikami.
W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:
 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.
Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi  oraz na stronie internetowej.
Dotacje będą wypłacane do wysokości dostępnego limitu, w kwotach nie wyższych niż iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.
 
Dodatkowy limit z tytułu posiadania w 2022 r. świń, owiec, kóz i koni ustalany jest według stawki zwrotu podatku aktualnej na dzień wyliczenia.
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 91 39 70 353 lub osobiście w pokoju nr 260 – II piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
_______________________________________________________________________________
1 Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON
2 Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON
 
Załączniki do pobrania:
 
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2. Oświadczenie o wykorzystaniu paliwa do celów rolniczych
3. Oświadczenie dla firm o nieutraceniu kapitału
4. Oświadczenie o dzierżawach użytków rolnych
5. Zestawienie dołączonych faktur VAT (lub ich kopie) do wniosku o zwrot akcyzy
6. Oświadczenie PKD
7. Procedura składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w II naborze 2023r.
8. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - świnie, owce, kozy, konie
9. Wykaz ras koni dużych
10. Wykaz ras koni małych
11. Oświadczenie o średniej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika
 
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

Dodano 13.07.2023 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 14 /2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 12 lipca

(w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego)

Dodano 17.07.2023 r.

Dodano 17.07.2023 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 14 /2023
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 12 lipca  2023 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 05.07.2023 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 13/2023
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 18.05.2023 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 11/2023
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 15 maja 2023 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 10.05.2023 r.

Dodano 27.04.2023 r.

Turnusy Rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Dodano 27.04.2023 r.

Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023r. w sprawie uchylenia zwalczania wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI)

Dodano 07.03.2023 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 1 marca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Dodano 06.03.2023 r.

Dodano 09.02.2023 r.

Regulamin konkursu

Dodano 09.02.2023 r.

ROZPORZĄDZENIA NR 3/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 3 luty 2023r. (odstrzał sanitarny dzików  na terenie województwa  zachodniopomorskiego)

Dodano 02.02.2023 r.

Regulamin konkursu

Dodano 30.01.2023 r.

 

 

Dodano 20.01.2023 r.

Komunikat

Burmistrz Pyrzyc

z dnia 20 stycznia 2023 roku

dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 
Szanowni Mieszkańcy,
 
Od 2023 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, otrzymają większy zwrot podatku. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.
Oznacza to, że producent rolny może uzyskać:
 • 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
 • 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać od dnia 01 lutego do
28 lutego 2023 r.
w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, w pok. nr 264, II piętro w godzinach pracy urzędu.
Wniosek winien być uzupełniony w całości wraz z wszystkimi załącznikami. W celu usprawnienia przyjmowania wniosków proszę o dołączenie kopii wszystkich faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do wniosku.
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu tel. 91 39 70 379.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach lub do pobrania poniżej:
 
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf
2. Oświadczenie o wykorzystaniu paliwa do celów rolniczych.pdf
3. Oświadczenie dla firm o nieutraceniu kapitału.pdf
4. Oświadczenie o dzierżawach użytków rolnych.pdf
5. Oświadczenie do akcyzy PKD.pdf
6. Zestawienie faktur  - załącznik do wniosku.pdf

Dodano 05.01.2022 r.

OBWIESZCZENIE

NR GKŚiR 1/2023

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 02 stycznia 2023 roku

w sprawie planu polowań zbiorowych

Rozporządzenie

Dodano 21.12.2022 r.

20.12.2022 RO  NR 16. 2022R  obwieszczenie o sprostowaniu błędu

Dodano 02.12.2022 r.

Sprostowanie błędu obwieszczenie NR16/2022 r.

Dodano 17.11.2022 r.

 

Dodano 17.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE

NR GKŚiR 5/ 2022

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 17 listopad 2022 roku

w sprawie planu polowań zbiorowych

Rozporządzenie

Dodano 17.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE

NR GKŚiR 6/ 2022

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 17 listopad 2022 roku

w sprawie planu polowań zbiorowych

Rozporządzenie

Dodano 03.11.2022 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 16/2022
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 2 listopada 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
na terenie województwa zachodniopomorskiego

Rozporządzenie

Dodano 24.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE

NR GKŚiR 4/ 2022

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 24 października 2022 roku

w sprawie planu polowań zbiorowych

Obwieszczenie

Dodano 21.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE

NR GKŚiR 3/ 2022

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 2 października 2022 roku

w sprawie planu polowań zbiorowych

Obwieszczenie

Dodano 10.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE NR GKŚiR 2/ 2022

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 10 października 2022 roku

w sprawie planu polowań zbiorowych

Obwieszczenie

Dodano 05.10.2022 r.

Formularz zgłoszeniowy

Zasady przyznawania hulajnóg - regulamin

Dodano 12.08.2022r

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.

<< Obwieszczenie >>
 

Dodano 28.07.2022 r.

Informacja
Szanowni Mieszkańcy,
informuję, że w dniach od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
W ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r. należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
          40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
Zwrot podatku, w przypadku złożenia wniosku w powyższym terminie, wypłacony
zostanie w dniach od 03 do 31 października 2022 roku na rachunek bankowy podany na wniosku.
 
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub do pobrania poniżej:
 
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf
2. Oświadczenie o wykorzystaniu paliwa do celów rolniczych.pdf
3. Oświadczenie dla firm o nieutraceniu kapitału.pdf
4. Oświadczenie o dzierżawach użytków rolnych.pdf
5. Oświadczenie do akcyzy PKD.pdf
6. Zestawienie faktur  - załącznik do wniosku.pdf

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 91 39 70 353 lub osobiście, w pokoju nr 264 - II piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

 

 

Dodano 25.07.2022 r.

Dodano 20.07.2022 r.

Rozporządzenie wojewody nr 2 z 2022 r. z dn. 19.07.2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 12.07.2022 r.

Informacja dotycząca zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Dodano 13.06.2022 r.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Zaprasza 12 Lipca 2022 roku na seminarium GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE- BADANIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I RYNKOWEGO

Dodano 13.06.2022 r.

Rozporządzenia NR 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 07.04.2022r.

Turnusy Rehabilitacyjne dla dzieci Rolników

Dodano 27.01.2022r.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 25.01.2022r.

OBWIESZCZENIE NR GKŚiR 1/ 2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie planu polowań zbiorowych

Dodano 21.12.2021r.

Pismo inspekcji Weterynaryjnej w Pyrzycach z dnia 17.12.2021r.

Dodano 17.11.2021r.

OBWIESZCZENIE NR GKŚiR 6/ 2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie planu polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE NR GKŚiR 7/ 2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie planu polowań zbiorowych

Dodano 16.11.2021r.

OBWIESZCZENIE NR GKŚiR 3/ 2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 listopada 2021 roku w sprawie planu polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE NR GKŚiR 4/ 2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 listopada 2021 roku w sprawie planu polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE NR GKŚiR 5/ 2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 listopada 2021 roku w sprawie planu polowań zbiorowych

 

Dodano 28.10.2021r.

OBWIESZCZENIE

NR GKŚiR 2/ 2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie planu polowań zbiorowych

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 złożony przez Koło Łowieckie „DROP” w Szczecinie , w obwodzie łowieckim nr 259

Lp.

Data polowania

Godzina zbiórki

Miejsce polowania

1.

04.11.2021

05.11.2021

06.11.2021

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia16:00

Swochowo

Górnowo

Piaseczno

2.

13.11.2021

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia16:00

Swochowo

3.

19.11.2021

20.11.2021

21.11.2021

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Swochowo

Górnowo

Piaseczno

4.

4.12.2021

5.12.2021

6.12.2021

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Swochowo

Górnowo

Piaseczno

5.

11.12.2021

Termin Rezerwowy

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Obwód 259

6.

17.12.2021

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Swochowo

7.

18.12.2021

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Swochowo

Górnowo

Piaseczno

8.

08.01.2022

09.01.2022

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Swochowo

Górnowo

Piaseczno

9.

15.01.2022

Termin Rezerwowy

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Obwód 259

10

22.01.2022

Termin Rezerwowy

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Obwód 259

11.

29.01.2022

Termin Rezerwowy

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Obwód 259

12.

05.02.2022

Termin Rezerwowy

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Obwód 259

13.

12.02.2022

Termin Rezerwowy

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Obwód 259

14.

19.02.2022

Termin Rezerwowy

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Obwód 259

15.

26.02.2022

Termin Rezerwowy

Godz. rozpoczęcia 8:00

Godz. zakończenia 16:00

Obwód 259

Pouczenie:

Zgodnie z art. 42ab ust. 3 cytowanej ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie, właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć plowania organizowanego w ww. terminach. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku braku adresu - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Szczegółowe informacje uzyskać można u pracownika Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pokoju nr 259 ( II piętro) lub pod numerem telefonu 091 39 70 353.

Burmistrz Pyrzyc

(-) Marzena Podzińska

 

 

Dodano 27.10.2021r.

INFORMACJA BURMISTRZ PYRZYC

NA TEMAT OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW Z TYTUŁU PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Burmistrz Gminy Pyrzyce zgodnie z ustawą art. 4 pkt 2 i 3, art. 44 i 59 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 854 ze zm.), art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 477) ma obowiązek przeprowadzenia kontroli zawarcia umów ubezpieczeń z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 • OC ROLNIKÓW z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 • BUDYNKÓW ROLNICZYCH (GOSPODARSKICH).

 • UPRAW - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. (Dotyczy rolników, którzy uzyskują płatności bezpośrednie do gruntów rolnych).

   

Burmistrz Gminy Pyrzyce informuje o konieczności złożenia wypełnionego druku potwierdzenia  oraz przedłożenia do wglądu oryginału umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia – w terminie do 30.11.2021 r.

 • w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach ul. Plac Ratuszowy 1 , 74-200 Pyrzyce pok. nr 259

 • droga mailową wraz ze skanem druku potwierdzenia, zawarcia polisy i dowodu jej opłacenia na adres: rolnictwo@pyrzyce.um.gov.pl , lub fax 91 39 70 314.

dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 91 39 70 353

 

Dodano 14.10.2021r.

Burmistrz Pyrzyc informuje, że osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych na terenie Gminy Pyrzyce w 2022 roku zobowiązane są dokonać zgłoszenia – informacji o zamiarze uprawy – do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w terminie do 25.10.20201roku.

 

Druki zgłoszenia – informacji o zamiarze uprawy – dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (BIP oraz w zakładce Rolnictwo i Łowiectwo jako załącznik do powyższej informacji) oraz w pokoju 259 – II piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

nr tel.: (091) 39 70 353.

Informacja o uprawie KONOPI na 2022 r.

Informacja o uprawie maku na 2022 r.

Dodano 11.10.2021r.

Obwieszczenie Nr GKŚiR 1/2021 z dnia 1 Października w sprawie planu polowań

Dodano 27.07.2021r.

Dodano 22.07.2021r.

Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenia z grantów

Dodano 21.07.2021r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie Brzezin

Dodano 21.07.2021r.

Wspólnie odkrywajmy tradycyjne smaki Pomorza Zachodniego

Dodano 12.07.2021r.

ROZPORZĄDZENIE NR 20/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

Dodano 08.07.2021r.

Komunikat

Burmistrz Pyrzyc

z dnia 8 lipca 2021 roku

 

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, że w dniach od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Odpowiedni wzór wniosku, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.  

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r. należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Zwrot podatku, w przypadku złożenia wniosku w powyższym terminie, wypłacony zostanie w dniach od 01 do 29 października 2021 roku na rachunek bankowy podany na wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami znajduje się:

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pod linkiem: http://bip.pyrzyce.um.gov.pl/dokumenty/10462 oraz w zakładce Rolnictwo i Łowiectwo pod linkiem: https://www.pyrzyce.um.gov.pl/strona/menu/162_rolnictwo_i_lowiectwo

- w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 91 39 70 350 lub osobiście, po telefonicznym uzgodnieniu swojej wizyty z Panią Ewą Kondalską (tel. 91 39 70 353), w pokoju nr 259 - II piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Z uwagi na trwający stan epidemii, proszę o zachowanie wszelkich zasad reżimu sanitarnego typu zakrywanie ust oraz nosa, dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu w stosunku do innych osób.

Burmistrz Pyrzyc

(-) Marzena Podzińska

Dodano 17.06.2021r.

Rozporządzenie NR 18 z dnia 14 czerwca zmieniające rozporzadzenie14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu targów, wystaw pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

Dodano 16.06.2021r.

Rozporządzenie NR 18/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

Dodano 15.06.2021r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Szczecinie Przesyła w załączeniu pismo oraz ulotkę dotyczącą uruchomienia platformy usług eRolnik, za pośrednictwem której uczestnicy funduszy promocji produktów rolno-spożywczych mają możliwość składać formularze.

 

Dodano 15.06.2021r.

Rozporządzenie Nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

 

Dodano 27.05.2021r

ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa

Dodano 18.05.2021r

Rozporządzenie Nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 14.05.2021r

Dodano 07.05.2021r

Dodano 12.04.2021r

Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano 31.03.2021r

Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.


 

Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu aplikacji eWniosekPlus, rolnicy mieli również możliwość złożenia wniosku o dopłaty w formie papierowego oświadczenia o braku zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną. O tym, że rolnicy dobrze sobie radzą ze składaniem e-wniosków, świadczy rosnąca z roku na rok ich liczba.  W 2018 r. złożono 900 tys. wniosków przez internet,
a w latach 2019 i 2020 było ich już ponad 1 mln na ok. 1,3 mln wniosków składanych co roku o dopłaty.    

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że sami sobie nie poradzą  z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników biur powiatowych ARiMR. W placówkach Agencji przygotowano specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a wsparciem w kwestiach technicznych będą służyć eksperci.   

By ułatwić korzystanie z aplikacji eWniosekPlus, jest ona sukcesywnie modyfikowana. W 2021 r. również wprowadzono kilka zmian usprawniających jej działanie, m.in. dodana została sekcja wskazująca na najbardziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje w sposób bardziej wyeksponowany; a także umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów EFA (obszarów proekologicznych) zdefiniowanych w gospodarstwie.

Aplikacja eWnioskePlus w znaczący sposób ułatwia proces wypełniania oraz składania wniosków. Wszystkie dane w zakresie płatności obszarowych generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności. Zatem rolnik, nie musi wpisywac powierzchni działek, wystarczy, że wyrysuje granice działki, a powierzchnia zostanie wyliczona automatycznie. Poza tym aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych danych dotyczacych płatnośc bezpośrednich. Aplikacja została przygotowana w taki sposób, aby rolnicy mieli możliwość wyboru doradcy i nadania mu odpowiedniego na dany rok upoważnienia do obsługi wniosku. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku tych rolników, którzy zdecydowali się na wypełnienie wniosku przez doradców.

Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 11 czerwca 2021 r.

Więcej informacji jak złożyć wniosek - otwórz

Przejdź do aplikacji eWniosekPlus

Link do informacji

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/doplaty-2021-wnioski-tylko-przez-internet.html

Dodano 26.03.2021r

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Więcej informacji

 

Dodano 22.03.2021r

Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk

Dodano 22.03.2021r

Regulamin

Dodano 22.03.2021r

Ragulamin

Dodano 10.03.2021r

Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii

Dodano 10.03.2021r

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2021 w sprawie odstrzału asnitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego

Dodano 29.01.2021r

 

 

 

 

 

 

Dodano 19.11.2020r.

Dodano 26.10.2020r.

 

Do pobrania: Informacja o uprawie konopi na 2021 r. | Informacja o uprawie maku na 2021 r.

 

 

Dodano 26.10.2020r

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.pdf

 

 

Dodano 21.10.2020r

 

Do pobrania:  NASZA GMINA MISTRZEM SAMOSPISU |   REGULAMIN  

 

Dodano 25.09.2020r.

 

Do pobrania: Regulamin konkursu.pdf

 

 

Dodano: 25.09.2020r.

 

OBWIESZCZENIE NR NiŚ/2/2020 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 września 2020 roku w sprawie planu polowań zbiorowych.pdf

 

Dodano: 02.09.2020r.

Co potrzebne do spisu

Informacja na temat PSR 2020

Dodano: 14.08.2020r

Dodano: 07.08.2020r

 

Do pobrania:

1. Informacje na temat PSR 2020.pdf

2. Powszechny Spis Rolny 2020.pdf

 

 

Dodano 06.08.2020r.

 

 

Dodano 22.07.2020r

Dodano 14.07.2020r

Do pobrania:

Wniosek o szacowanie szkód

Dodano 10.07.2020r

Do pobrania:

1. Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek-zał. 1.PDF

2. Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu "rzeźni rolniczej"-zał. 2.PDF

 

Dodano 09.07.2020r.

 

 

Dodano 07.07.2020r.

Do pobrania: Regulamin.pdf

 

Dodano 03.07.2020r

1. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. uregulował
gospodarowanie zasobami wodnymi i powołał do życia z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do realizacji zadań związanych z gospodarowaniem
zasobami wodnymi..........czytaj dalej

2. Zgłoszenie wodnoprawne.pdf

 

Dodano 19.06.2020r

 

Do pobrania: | Ustawa | Oświadczenie | Procedura naboru |

 

Dodano 04.06.2020r.

 

 

Dodano 03.06.2020r.

 

Młody rolnik 2020 - dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

<<< Czytaj więcej >>>>

 

Dodano 18.05.2020r.

1. Pismo Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.pdf

 

Dodano 30.04.2020 r.

ZAŁĄCZNIK DO ROPORZĄDZENIA

 

Dodano 07.04.2020 r.

 

Dodano 30.03.2020 r.

INFORMACJA

OŚWIADCZENIE

REGULAMIN KONKURSU

 

Dodano 24.03.2020 r.

 

Dodano 16.03.2020 r.

 

Dodano 06.03.2020 r.

 

Dodano 02.03.2020 r.

REGULAMIN KONKURSU ORAZ ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 

Dodano 24.02.2020 r.

 

Dodano 21.02.2020 r.

 

Dodano 19.02.2020r.

OŚWIADCZENIE

wniosek ws. BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

 

Dodano 18.02.2020r.

 

Dodano 20.01.2020 r.

REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Dodano 20.01.2020 r.

Załączniki:

 

Dodano 10.01.2020 r.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

 

Dodano 02.01.2020 r.

 

Dodano 10.12.2019 r.

 

Dodano 09.12.2019 r.

 

Dodano 13.11.2019r.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
z dnia 7 lipca 2005 r. (D z.U. Nr 150, poz. 1249)

 

Dodano 12.11.2019r.

 

Dodano 3.11.2019r.

 

Dodano 4.11.2019r.

 

Dodano 30.10.2019r.

 

Dodano 29.10.2019r.

INFORMACJA O UPRAWIE KONOPI WŁÓKNISTYCH

INFORMACJA O UPRAWIE MAKU NISKOMORFINOWEGO

 

Dodano 22.10.2019r.

 

Dodano 09.10.2019r.

 

Dodano 09.10.2019r.

 

Dodano 09.10.2019r.

Dodano 28.08.2019r.

Dodano 19.08.2019r

Dodano 05.08.2019r

Dodano 31.07.2019r

 

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie o wykorzystaniu paliwa do celów rolniczych.

Oświadczenie o dzierżawach

Oświadczenie o nie utraceniu kapitału

Zestawienie faktur

Dodano 31.07.2019r

Dodano 04.07.2019r

INFORMACJA

POBIERZ WNIOSEK

 

Dodano 04.07.2019r

INFORMACJA

POBIERZ WNIOSEK

 

Dodano 21.06.2019r

Informacja Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Dodano 17.06.2019r

 

Dodano 17.06.2019r

 

Dodano 02.04.2019r

“Informacja o turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników organizowanych przez KRUS w roku 2019”

Informacja

Dodano 25.03.2019r

XIX edycja ogólnopolskiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów

Dodano 12.03.2019r

Zmiana z 05.03.2019r.

 

Dodano 21.02.2019r

Dodano 06.02.2019r

Dodano 05.02.2019r

                                 regulamin

                                 zgłoszenie

                                 oświadczaenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

                                 ogólna klauzula informacyjna-rodo

Dodano 24.01.2019r

                                    Załącznik 1

                                    Załącznik 2

                                    Załącznik 3

                                    Załącznik 4

                                    Załącznik 5

                                    Załącznik 6

                                    Załącznik 7

                                    Załącznik 8

                                    Załącznik 9

Dodano 24.01.2019r

 

                                          Załącznik.pdf

 

 

Dodano 14.01.2019

Obwieszczenia do pobrania:

1. Obwieszczenie 1.pdf

2. Obwieszczenie 2.pdf

3. Obwieszczenie 3.pdf

4. Obiweszczenie 4.pdf

5. Obwieszczenie 5.pdf

 

Dodano 10.01.2019.

 

 

 

Dodano 28.12.2018r.

INFORMACJA

Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk

 

Dodano 21.12.2018r.

INFORMACJA

KOŁO ŁOWIECKIE „NEMROD” LIPIANY INFORMUJE, ŻE ULEGŁ ZMIANIE TERMIN POLOWANIA ZBIOROWEGO Z DNIA 13.01.2019 R. NA 12.01.2019 R.

 

 

Dodano 15.11.2018r.

Informacja

 

Urząd Miejski Pyrzyce informuje, że osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych na terenie naszej Gminy w 2019 roku zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w terminie do 5 grudnia 2018.

Druki zgłoszenia dostępne są w załączeniu oraz w pokoju 255 – II piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Burmistrz Pyrzyc

( - ) Marzena Podzińska

Do pobrania:

1. Wniosek 1.pdf

2. Wniosek 2.pdf

 

 

Dodano 14.11.2018r

 

 

Dodano 08.11.2018r

 

 

 

Dodano 07.11.2018r

 

 

 

Dodano 26.10.2018r

Dodano 26.10.2018r

MAPA

Dodano 17.10.2018r

Dodano 17.10.2018r

Dodano 17.10.2018r

Dodano 22.08.2018r

Dodano 17.08.2018r

 

 

Dodano 17.08.2018r

 

 

 

Dodano 19.04.2018r

"Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników"

1. Załącznik z wnioskiem do pobrania.pdf

 

Dodano 03.04.2018r

 

Konferencja nt. “Zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym”

Konferencja.pdf

 

Dodano 26.03.2018r

UWAGA HODOWCY! - Afrykański pomór świń.pdf

 

 

 

 

 

Dodano 21.03.2018r

Stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych.PDF

 

 

 

 

Dodano 08.03.2018r

 

Komunikat Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

1. Str1.pdf
2. Str2.pdf

 

 

 

 

Dodano 27.02.2018r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Oddział Regionalny w Koszalinie.pdf

 

 

 

 

Dodano 22.02.2018r.

Do pobrania: Wniosek.pdf

 

 

 

Dodano 21.02.2018r.

 

Dodano 15.02.2018 r.

Program "Narodowy Dzień Świni".pdf

 

 

 

 

 

 

Dodano 14.02.2018 r.

Informacja z ARiMR.pdf

 

 

 

Dodano 22.01.2018 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 17 STYCZNIA 2018 ROKU W SPRAWIE INWENTARYZACJI STANOWISK WYSTĘPOWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY PYRZYCE.PDF

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA.PDF

 

 

 

Dodano 18.01.2018 r.

 

BURMISTRZ PYRZYC
INFORMUJE

O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek
  do Burmistrza Pyrzyc wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

 • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Pyrzyc wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosić będzie:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:


 

3 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu miasta lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.


 


 

Załączniki do pobrania:

 • ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 r.

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 28 czerwca 2013 r.

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 • oświadczenie o wykorzystaniu paliwa do celów rolniczych

 • oświadczenie o dzierżawach

 • oświadczenie o nieutraceniu kapitału zakładowego - spółki

 • zestawienie faktur

   

   

Wnioski wraz z załącznikami znajdują się :

w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

w pokoju 255 - II piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 91 39 70 353.

Sprawę prowadzi Aleksandra Osińska

i Julia Macudzińska.


Załączniki:

1.Oświadczenie o dzierżawach

2.Oświadczenie o nie utraceniu kapitału

3.Oświadczenie wykorzystaniu paliwa

4. Rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2018 roku

5.Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji   rolnej.

6.Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

7.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

8.Zestawienie faktur

 

 

Dodano 19.12.2017r

Zakaźne choroby zawodowe rolników i związane z nimi świadczenia wypłacane przez KRUS.pdf

 

 

Dodano 14.12.2017r

         

   INFORMACJA

Urząd Miejski Pyrzyce informuje, że osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych na terenie naszej Gminy w 2018 roku zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w terminie do 20 grudnia 2017 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w załączeniu oraz w pokoju 255 – II piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

                                                                                   
                                                                                      Burmistrz Pyrzyc
                                                                                ( - ) Marzena Podzińska
 
Do pobrania:
1. Informacja o zamiarze uprawy konopi włóknistych.doc
2. Informacja o zamiarze uprawy maku niskomorfinowego
 

 

 

 

Dodano 10.11.2017r

Plan polowań 2017-2018 Koło Łowieckie "Przepiórka" w Pyrzycach.pdf

 

Dodano 10.10.2017r

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie form pomocydla poszkodowanych producentów rolnych.pdf

 

 

 

Dodano 29.09.2017r

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pdf
2. Szkody w gospodarstwach rolnych.pdf
3. Uchwała nr 129 RM z 2017 r. program pomocy dla rolników szkody sierpnień 2017(1).pdf
4. Rozporządzenie Rady Ministrów.pdf
5. Szkody w rolnictwie.pdf
 

 Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia