Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Konsultacje społeczne

Zadaj pytanie

Regulamin:

 1. Zadać pytanie Burmistrzowi mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza.
 3. Burmistrz udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 10 dni roboczych.
 4. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 5. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Burmistrz.
 6. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 7. Burmistrz nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.
Autor: Maria Kołodziejczyk data dodania: 2019-02-16 12:56:49

Szanowna Pani Burmistrz, Jako mieszkanka Pyrzyc jestem zaniepokojona pojawiającymi się co pewien czas problemami ze zdatnością do spożycia wody w naszym mieście. Czy możliwe, żeby niekorzystnie oddziaływały przecieki z nieszczelnych starych szamb, których nie brakuje nawet w centrum Pyrzyc, np. w ciągu handlowym przy ul. Stargardzkiej? z poważaniem Maria Kołodziejczyk

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że sieciami wodociągowymi na terenie miasta Pyrzyce zarządza Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.  w Pyrzycach, które między innymi zaopatruje mieszkańców Pyrzyc w wodę pitną. System zaopatrzenia w wodę obejmuje ujęcie wody  ( studnie głębinowe), z których woda surowa rurociągami trafia do stacji uzdatniania wody gdzie poddawana jest procesowi uzdatniania, po czym wtłaczana jest do sieci miejskiej -  do odbiorców. jęcie wody ( studnie głębinowe) posiadają strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej. Na obszarze takich stref nie mogą być zlokalizowane szamba. Wyżej opisany układ wodociągowy jest więc w 100% szczelny. Wobec powyższego obawy Pani co do możliwości opisanych w Pani pytaniu są nieuzasadnione.

Autor: Michał data dodania: 2018-04-20 22:45:12

Szanowna Pani Burmistrz, Czy planowane jest utworzenie dodatkowego etatu w Straży Miejskiej w Pyrzycach i ogłoszenie naboru do w/w służby? Jeśli tak, to kiedy planowane jest takie działanie i ile etatów zostanie utworzonych?

Odpowiedź:
Odpowiadając na zapytanie z dnia 20 kwietnia 2018 r., uprzejmie informuję, że w bieżącym roku nie przewidujemy zwiększenia etatów w Straży Miejskiej w Pyrzycach.
 
Autor: Paweł Kwiatkowski data dodania: 2017-08-19 12:16:08

Pani Burmistrz. Dlaczego podczas wyjazdu, dzieci i młodzież muszą być wystawiani na zgorszenie tj.picie piwa i alkoholu podczas samego pobytu na festiwalu podróży i na miejscu , urągające również były warunki mieszkaniowe, dlaczego jeden z uczestników musiał spać na korytarzu... Jeżeli jeden z opiekunów ma problem z alkoholem , może należało by go odsunąć od zespołu do puki się nie podda leczeniu. Dlaczego dzieci - rodzice muszą płacić praktycznie za wszystko: przejazd, koszulki, bluzy, przejazdy, parkingi. Przecież Promują Pyrzyce, region, województwo. Dlaczego nie pisze się na stronie o wizycie pani Anni, .Proszę się zastanowić nad tym wszystkim. Podpowiem że takim sposobem postępowania zespół traci sympatyków i członków zespołu.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że nie są mi znane okoliczności spożywania alkoholu przez opiekuna zespołu podczas podróży i pobytu na festiwalu w Carpinone. Abym mogła podjąć odpowiednie czynności w celu wyjaśnienia przytoczonej przez Pana sytuacji, proszę o wskazanie okoliczności oraz nazwiska opiekuna, w stosunku do którego skierowane są zarzuty o nadużywanie alkoholu, a także  propozycja leczenia tego uzależnienia. Uczestnicy wyjazdu, jak również ich rodzice, zostali poinformowani o kosztach wyjazdu jak i o warunkach zakwaterowania. Koszt podróży wyniósł 24.500,00 zł, w tym koszt poniesiony przez uczestników to 14.500,00 zł. Koszty zwiedzania, parkingów i biletów były kosztami poza  festiwalem i należały do uczestników. Za zapewnienie wyżywienia oraz zakwaterowania odpowiadał organizator festiwalu, a warunki noclegu i wyżywienia są na każdym festiwalu różne o czym członkowie zespołu są informowani. Wizyta Pani Anny Bajon, o której obecność na festiwalu Pan pyta, nie była związana z  oficjalną delegacją. Pani Anna uczestniczyła w wydarzeniu prywatnie, na zaproszenie organizatora festiwalu i na własny koszt.

 

Burmistrz Pyrzyc
Marzena Podzińska
Autor: Ania Żurakowska data dodania: 2016-04-13 14:04:06

jak ma na imię pani ktura siedzi na ławce w szkole w lipianach

Odpowiedź:

Odpowiadając na zapytanie, które najprawdopodobniej dotyczy „Ławeczki pamięci” przy Zespole Szkół w Lipianach, to usytuowana jest na niej sylwetka pani Łucji Borkowskiej, nieżyjącej nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego w Lipianach.

Jeżeli pytanie dotyczy innej Pani, bardzo proszę pytanie skierować do szkoły w Lipianach.

Autor: AGNIESZKA SZNAJDROWICZ data dodania: 2016-03-23 14:20:08

Bardzo proszę o informację jak to możliwe ,że do Przedszkola Publicznego przy ul. Zabytkowej jest jedno wolne miejsce. Czy urząd zamierza w jakiś sposób rozwiązać tą sytuację ,czy dzieci 3-letnie nie mają szans w gminie Pyrzyce w tym roku dostać się do Przedszkola ?

Odpowiedź:

Informuję, że od 1 września 2017 r. obowiązkiem gminy będzie zapewnienie każdemu 3-letniemu dziecku miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (29 grudnia 2015 r.), od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia.

Po zmianie ww. ustawy od 1 września 2016 r. wychowaniem przedszkolnym ponownie objęte będą dzieci 6-letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie szkolne natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnioną możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Konsekwencją tych decyzji jest ograniczenie miejsc w przedszkolach dla 3 – latków. Samorząd musi najpierw zagwarantować miejsce dla dzieci 4 – letnich, a 3 – latki będą przyjmowane w następnej kolejności.

Jednocześnie informuję, że na terenie Gminy funkcjonują przedszkola niepubliczne, dotowane przez Gminę Pyrzyce, tj.: Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Promyczek, Przedszkole Niepubliczne „Bąbel” oraz Przedszkole Niepubliczne „Piotruś Pan”, a od 1 września br. uruchomione zostanie przedszkole prowadzone przez Fundację Oświatową „Realizujmy marzenia”. Zachęcam do składania podań również do powyższych placówek.

Autor: Edward Pyszorski data dodania: 2015-02-24 14:11:38

Dzień dobry :proszę o informacje 1.Kiedy i ile punktów świetlnych ? zostanie podłączonych przy :drodze gminnej nr 20 przy nowo POWSTAJĄCYM OSIEDLU ! OBECNIE NIE MA :ŻADNEGO OŚWIETLENIA A MOŻNA BY :WYKORZYSTAĆ TRANSFORMATOR PRZY DRODZE LUN SKR. 2.Kiedy :Gmina naprawi w/w drogę żeby można było bezpiecznie z niej korzystać temat drogi :jest pani znany rozmawialiśmy też o tym na ostatnim zebraniu w :Ryszewku z poważaniem Edward P

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana pytanie z dnia 24 lutego 2015 roku dotyczące oświetlenia drogi nr 20 w Ryszewku, uprzejmie informuję, co następuje;

oświetlenie drogowe jest zadaniem inwestycyjnym. W tegorocznym budżecie Gminy nie ma zaplanowanych środków finansowych na przedmiotową inwestycję. Zgodnie z podpisaną umową dotyczącą modernizacji oświetlenia, w ubiegłym, tj. 2014 roku zostały przeprowadzone prace modernizacyjne na terenie miasta Pyrzyce wraz z montażem nowych punktów świetlnych. Kolejne działania będą podejmowane w ramach wygospodarowanych przedmiotową modernizacją oszczędności w opłatach za zużycie energii. W związku z powyższym prace w zakresie modernizacji lub montażu nowych lamp będą prowadzone sukcesywnie w miarę posiadanych środków.

Autor: Jerzy Jerzy data dodania: 2015-02-09 11:29:33

Jakie instytucje są władne do kontroli Spółdzielni mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych?

Odpowiedź:
Odpowiadając na złożone zapytanie wskazuję, iż podmiotami uprawnionymi do kontrolowania Spółdzielni Mieszkaniowych w zależności od zakresu kontroli są:

1) lustrator

2) Rada Nadzorcza Spółdzielni

3) Urząd Skarbowy

4) Najwyższa Izba Kontroli

 

Natomiast podmiotami uprawnionymi do kontrolowania Wspólnot Mieszkaniowych są:

1) zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

2) współwłaściciele

3) Urząd Skarbowy

4) Najwyższa Izba Kontroli

 

Autor: Mateusz Pawluk data dodania: 2015-01-30 23:55:47

Pani Burmistrz. Mam pytanie odnośnie przystanku autobusowego na ulicy Dworcowej z którego korzystają przewoźnicy typu PKS, Transa i Krajan? Czy jest możliwość przeniesienia tego przystanku w inne miejsce niż to co jest obecne ? Po pierwsze ten przystanek jest źle oznakowany i zupełnie niewidoczny. Po drugie, zamontowana wiata zakrywa praktycznie całość chodnika, po którym poruszają się piesi. Po trzecie, jest on wykorzystany do nieprzepisowego podstawiania się autobusów przez w/w firmy w stosunku do głównego przewoźnika z powiatu pyrzyckiego. Czy można ten przystanek przenieść odrobinę dalej tzn w okolicach ul Dworcowej 6, gdzie obecnie parkują pojazdy obsługujące szkoły w Kozielicach. A może usadowić te przystanki dla tych 3 firm, na rampie obok stacji LPG przy ul. Szczecińskiej? Nie popieram zasad nieuczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana pytanie z dnia 30 stycznia 2015 roku dotyczące ustawienia wiaty przystankowej na ul.Dworcowej w Pyrzycach, uprzejmie informuję, co następuje:

zgodnie z wnioskami mieszkańców Gminy, w 2014 roku została ustawiona wiata przystankowa dla pasażerów korzystających z usług przewozowych innych niż Paan-bus przewoźników. Wiata służy jako schronienie pasażerów przed warunkami atmosferycznymi. Obecna lokalizacja wiaty była podyktowana konicznością szybkiego działania z uwagi na zbliżającą się zimę. Pragnę zauważyć, że Gmina w przypadku zmiany lokalizacji musi wykonać i uzgodnić organizację ruchu ( wymaga określonego okresu czasu). Dokonaliśmy sprawdzenia miejsca pod względem prawidłowego i czytelnego oznakowania, zostanie ono poprawione.

Autor: Przemysław Burtny data dodania: 2015-01-27 15:40:13

Szanowna Pani Burmistrz Zwracam się do Pani z zapytaniem o planowane inwestycje na ulicy Akacjowej (tereny przy ul. Lipiańskiej po byłych ogrodach działkowych). Nie będę się zbytnio rozpisywał, ponieważ sądzę, że temat jest dobrze m.in. Pani znany (uzbrojenie terenu we wszystkie media jak i zapewnienie całej infrastruktury należy do zadań własnych gminy). Chciałem zapytać jak Pani się odniesie do mojego zapytania z dnia 2014-08-19 skierowanego do poprzedniego Burmistrza oraz do Jego wypowiedzi (Zapytanie i odpowiedź do wglądu w historii ?Pytanie do Burmistrza?). Oraz chciałbym ogólnie poznać Pani plany jak i gminy dla danego terenu. Poza moją osobą temat dotyczy około 10 innych osób, które zainwestowały w te działki wiążąc z nimi a co za tym idzie z Pyrzycami swoją przyszłość. A teraz nic nie wiadomo i co gorsza na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy będzie cokolwiek wiadomo. Wiem, że jest to zapewne jeden z wielu niewdzięcznych tematów odziedziczonych po poprzedniku, ale zakładam, że biorąc udział w wyborach brała Pani również i takie sytuacje po uwagę. Z góry dziękuję za szczerą i wyczerpującą odpowiedź i pozdrawiam Z poważaniem Przemysław Burtny

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 27 stycznia 2015 roku, uprzejmie informuję  że znany jest mi temat uzbrojenia terenów przy ul. Lipiańskiej. W momencie pojawienia się wolnych środków wprowadzone zostanie zadanie do budżetu roku 2015 polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej pt.: „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Lipiańskiej w Pyrzycach” z uwagi na fakt, że posiadana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę utraciła ważność. Po uzyskaniu stosownej dokumentacji Gmina wystąpi do Starostwa o nowe pozwolenie na budowę co umożliwi Państwu staranie się o pozwolenie na budowę, a Gminie o staranie się o środki zewnętrzne na realizację zadania.

 

Autor: ilona data dodania: 2015-01-13 17:42:17

kiedy zostanie podlonczone oswietlenie na ulicy czerwonomlynskej?

Odpowiedź:

W roku 2014 została przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego w Pyrzycach oraz rozbudowa 40 punktów świetlnych w miejscach o dużej liczbie mieszkańców. Rozbudowa oświetlenia ulicznego będzie wykonywana sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych. Na chwilę obecną pragnę poinformować, iż rozważamy możliwość zamontowania lampy solarnej jako tymczasowe rozwiązanie problemu braku oświetlenia.

Autor: Piotr data dodania: 2015-01-11 13:59:12

Pani Burmistrz, w nawiązaniu do Pani pisma IKiOŚ.6232.27.2014 muszę zapytać pytanie, dlaczego pisze Pani, że to mieszkańcy Żabowa podpalali śmietniki? Czy zapadł w tym temacie jakiś wyrok? Jestem jednym z mieszkańców wspomnianej miejscowości i jak wielu innych mieszkańców czuję się urażony, takim stwierdzeniem.

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 11.01.2015r., uprzejmie informuję, że intencją pisma było wspólne wypracowanie rozwiązania trwającego od dłuższego okresu czasu problemu gromadzenia odpadów komunalnych ( zbieranych selektywnie) przez mieszkańców budynków wielolokalowych w Żabowie. Gmina podstawiła bezpłatnie pojemniki do segregacji, które były wielokrotnie podpalane, stwarzając jednocześnie dużo większe zagrożenie z uwagi na usytuowaną powyżej linię wysokiego napięcia. Sytuacja była wręcz krytyczna. W związku z niniejszym wystąpiliśmy do mieszkańców z prośbą o współpracę w tym zakresie. Rzeczywiście, przyznaję, iż stwierdzenie, że " podpaleń pojemników dokonywali mieszkańcy Żabowa" było niefortunne, niemniej jednak pragnę podkreślić, że nie było moim zamiarem obrażać mieszkańców. Jeżeli czujecie się Państwo urażeni, bardzo przepraszam. Tym samym dziękuję za reakcję i wspólne rozwiązanie problemu, mam nadzieję, ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców bloków mieszkalnych w Żabowie.

Autor: Sławomir data dodania: 2014-09-16 19:02:23

Panie Burmistrzu proszę mi odpowiedzieć czy wie Pan coś o trzech autobusach które parkują od godz.15.00 do 7.00 przy ul.Dworcowej naprzeciwko bloku 17,są to prywatni przewoźnicy którzy zakłócają i zasmradzają życie mieszkańcom.Czy nie mogą sobie ci kierowcy znaleźć parkingu poza miastem gdzie nie będą zatruwać środowiska spalinami.Proszę o rozwiązanie tego problemu gdyż rano nie można otworzyć okna bo spaliny i hałas lecą do mieszkań.

Odpowiedź:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż na wskazanym miejscu nie ma znaków zakazu zatrzymywania się lub zakazu postoju. Zapewniam Pana, że patrole Straży Miejskiej będą częściej kontrolowały okolice ul. Dworcowej i zwrócą szczególną uwagę na parkujące tam autobusy, w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości podejmą właściwe kroki. Istnieje jeszcze jedna możliwość rozwiązania tego problemu, mianowicie na wniosek mieszkańców, po zmianie obowiązującej organizacji ruchu można postawić znak „zakaz postoju w godz. X-Y” tuż za przystankiem autobusowym na wysokości bloku nr 15 przy ul. Dworcowej.

Autor: ilona data dodania: 2014-09-15 18:25:08

kiedy zostanie zalozone oswietlenie na ulicy czerwonomlynska.dziekuje.

Odpowiedź:

Obecnie w mieście Pyrzyce wykonywana jest modernizacja oświetlenia. W ramach zadania nastąpi wymiana 673 opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne, oraz montaż dodatkowych 40 punktów oświetleniowych obejmujących ulice: Słowackiego (18szt.), Wiosenną (7szt.), Młyńską (2szt.), Żwirki i Wigury (8szt.), w miejscowościach: Stróżewo (1szt.), Okunica (2szt.), Młyny (2szt.). prace mają się zakończyć do końca br.Wybór punktów oświetlenia uzależniony był od stopnia gęstości zaludnienia i możliwości finansowych gminy. Ulica Czerwonomłyńska w zakresie oświetlenia jest przewidziana w następnym etapie modernizacji. Nie mniej jednak będę czynił starania aby do tego czasu zainstalować przynajmniej dwie lamy solarne, które poprawią tymczasowy brak całkowitego oświetlenia tej ulicy.

Autor: Małgorzata Makowiecka data dodania: 2014-08-31 13:16:24

Witam serdecznie Panie Burmistrzu moje pytanie dotyczy parkingu przy ul Kilińskiego 7 a właściwie na osiedlu z tyłu bloku(na dole są sklepy). Jestem mieszkanką tego bloku i zaparkowanie samochodu na naszym parkingu graniczy z cudem, dosłownie kto pierwszy i większy a w dodatku jak jeden zaparkuje to drugi nie wyjedzie. Z tego co się dowiedziałam było jakieś spotkanie z Panem tylko niezapowiedziane i ponoć jedna sąsiadka(starsza pani nie posiadająca auta) protestowała żeby nie powiększać parkingu. Mamy prośbę -ja i moi sąsiedzi żeby spotkał się Pan z mieszkańcami bloku a my pokażemy zdjęcia jak się u nas parkuje i że brakuje miejsca a możliwość zwiększenia parkingu jest. BARDZO PANA PROSIMY O SPOTKANIE ZAPOWIEDZIANE. Z poważaniem Małgorzata Makowiecka.

Odpowiedź:

Temat, który Pani porusza wymaga głębszej analizy i zaangażowania kilku zainteresowanych stron. W związku z powyższym zapraszam Panią wraz z zainteresowanymi sąsiadami na spotkanie w ramach przyjęć interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny do sekretariatu w celu umówienia konkretnej daty i godziny. Serdecznie zapraszam.

Autor: Przemysław Burtny data dodania: 2014-08-19 09:33:04

Witam Chciałem zapytać jak wygląda na chwilę obecną sprawa z przyłączami wod.-kan. na działkach na ul. Lipiańskiej / ul. Akacjowej. Chodzi dokładnie o działki sprzedane przez Gminę po byłych ogrodach działkowych. Na przełomie czerwiec/lipiec miał Pan prowadzić rozmowy z PPK i ostatecznie podjąć decyzję w jakim kierunku iść dalej. Czy inwestycja w nowe przyłącza, czy zmiany w palnie zagospodarowania przestrzennego. Proszę o szczerą i wyczerpującą odpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam Przemysław B.

Odpowiedź:

W projekcie budżetu gminy na rok 2015 ujęte zostało zadanie inwestycyjne dot. uzbrojenia terenu przy ul. Lipiańskiej, obejmujące działki ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Cały czas trwają rozmowy z PPK dot. prac projektowo-kosztorysowych w tym zakresie.

Autor: Jerzy Szutkowski data dodania: 2014-07-10 09:51:20

Dlaczego w tym roku nie usunięto na czas wakacji progów zwalniających na ulicy Poznańskiejprzed Szkołą Podstawową ?

Odpowiedź:

Zamontowane progi w drodze (powiatowej) ulicy Poznańskiej należą do kompetencji zarządzającego ruchem tj. Starosty Pyrzyckiego. Bardzo proszę o skierowanie tego zapytania do Pana Starosty.

Autor: GOSIA data dodania: 2014-07-02 17:02:52

Serdecznie dziękuję za odpowiedź ale nie jest ona dla mnie wystarczająca, ponieważ Pan dyrektor pisze (Trudno w tej sytuacji znaleźć rozwiązanie kompromisowe, które zadowoliłoby wszystkich, dlatego też podejmując taką, a nie inną decyzję brano pod uwagę głosy większości mieszkańców) i ja pytam jakiej większości bo przecież nie było żadnego głosowania. Proszę nie wymyślać jakiś stwierdzeń \"większość\" bo nie jest to prawdziwe. Mam nadzieję,że na drugi rok weźmiecie pod uwagę tą drugą większość i uwzględnicie mieszkańców bloków sąsiadujących z placem gminnym. Dziękuję za wysłuchanie moich próśb. Z poważaniem Gosia.

Odpowiedź:

Pani Małgosiu, lokalizacja Pyrzyckich Spotkań z Folklorem na Placu Ratuszowym jest podyktowana również faktem, iż odpowiada ona wszystkim wymogom logistyczno-technicznym, których nie spełnia jak dotąd inne miejsce na terenie Pyrzyc. Wśród szczegółowych warunków niezbędnych znajdują się między innymi dostęp do elektryczności, stabilność gruntu, zapewnienie garderoby dla artystów, warunki sanitarne, zaplecze techniczne itp. Zdaję sobie sprawę, że niestety nie ma takiej lokalizacji, która odpowiadałaby wszystkim mieszkańcom, zawsze ktoś będzie niezadowolony. Organizacja PSzF w centrum miasta jest najkorzystniejsze z punktu widzenia organizacji tego przedsięwzięcia i stworzenia odpowiedniej oprawy dla tej „sztandarowej” imprezy dla naszego miasta.

Autor: GOSIA data dodania: 2014-06-08 21:12:43

Dzień dobry. Panie Burmistrzu moje pytanie brzmi : dlaczego nikt organizujący Pyrzyckie Spotkania z Folklorem nie bierze pod uwagę mieszkańców bloku sąsiadującego z parkingiem gminnym na którym ma się odbyć tegoroczny festiwal. My mieszkańcy bardzo jesteśmy zawiedzeni tą decyzją , dlaczego festiwal nie może się odbyć tam gdzie był w roku ubiegłym. Nikt nie pomyśli,że są małe dzieci które w nocy powinny spać a niestety muzyka zawsze GŁOŚNA na to nie pozwala i ja z moją rodziną muszę uciekać do Barlinka. Szkoda że nikt nie pomyśli o nas- a przecież w tamtym roku było naprawdę fajnie na placu koło Panienek i nawet wtedy nie uciekłam :) Proszę o odpowiedź i czasami poważne potraktowanie nas mieszkańców.

Odpowiedź:

Pani Małgorzato,

w związku z zapytaniem jakie Pani skierowała do mnie poniżej przedstawiam odpowiedź pana T. Mazura dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury, który jest odpowiedzialny za organizacje XXXIV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem.

z poważaniem
Jerzy Marek Olech
Burmistrz Pyrzyc 

Szanowna Pani Małgorzato

Decyzja realizacji imprezy pn. „Pyrzyckie Spotkania z Folklorem” w dawnym miejscu została podjęta właśnie w związku z licznymi uwagami samych mieszkańców.
Zdaję sobie doskonale sprawę, że usytuowanie miejsca imprezy na parkingu gminnym i w jego okolicy, jest niewątpliwie uciążliwe dla osób zamieszkujących w tym rejonie, a w szczególności dla rodzin z małymi dziećmi oraz dla osób starszych.
Nie mniej jednak jakakolwiek byłaby podjęta decyzja, to zawsze będzie ktoś z niej niezadowolony – czego absolutnie nie kwestionuję, bo uważam, że każdy z pewnością ma swoje racje i do tego prawo. Trudno w tej sytuacji znaleźć rozwiązanie kompromisowe, które zadowoliłoby wszystkich, dlatego też podejmując taką, a nie inną decyzję brano pod uwagę głosy większości mieszkańców.
Ze swojej strony mogę tylko serdecznie Panią i jej sąsiadów przeprosić, co z najwyższą powagą czynię i proszę o wyrozumiałość.
Jednocześnie wyrażam nadzieję, że w przyszłości uda się znaleźć rozwiązanie kom-promisowe dla wszystkich – choć z całą pewnością nie będzie to łatwe.

Z wyrazami szacunku i uznania
Tadeusz Mazur
Dyrektor PDK
 

Autor: Maria data dodania: 2014-04-22 21:20:31

Panie Burmistrzu, dlaczego pierwszeństwo do Przedszkoli Publicznych mają dzieci kobiet, które wychowują samotnie dziecko a nie rodziny pełne? Kobiety taki zazwyczaj mieszkają ze swoimi partnerami, otrzymują zasiłki dla samotnie wychowujących i jeszcze mają pierwszeństwo na wolne miejsca w Przedszkolu. Dlaczego Gmina promuje singli z dzieckiem a nie pełne rodziny, które są przyszłością naszego powiatu?

Odpowiedź:

Konieczność zastosowania kryteriów przy naborze do przedszkoli w tym stanu rodziny kandydata czyli dziecka wynika z faktu, że liczba miejsc w przedszkolach jest mniejsza od liczby dzieci w wieku przedszkolnym ubiegających się o przyjęcie i zamieszkałych na obszarze gminy Pyrzyce. Z tego powodu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zachodzi konieczność, zastosowania łącznie następujących ustawowych kryteriów:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Kryteria i definicje zapisano w art. 20b pkt. 2 i art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 j.t. ze zm.).
 

Autor: Ewelina Fręśko data dodania: 2014-03-25 23:47:22

Czy istnieje zapotrzebowanie w Pyrzycach na instytucję typu żłobek? Jeśli tak to czy gmina posiada jakiś lokal do wynajęcia pod tym kontem?

Odpowiedź:

Pani
Ewelina Fręśko

Urząd Miejski w Pyrzycach nie dysponuje miarodajnymi danymi na temat skali zapotrzebowania na opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457). Żłobek przejęty przez Gminę Pyrzyce zlikwidowano w związku z brakiem zapotrzebowania uzasadniającego jego utrzymanie. Uchwała Nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie programu dostosowania w latach 2011-2014 sieci i struktury gminnych placówek oświatowych do potrzeb oraz możliwości Gminy Pyrzyce zakłada przywrócenie tych usług w oddziale żłobkowym w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Pyrzycach funkcjonującym w budynku byłego Żłobka  Miejskiego. Aktualnie w Pyrzycach nie są świadczone usługi w formie klubów dziecięcych i żłobków.Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia