Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

JAKOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA Z UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY

dodano: 11-07-2024

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Z UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY PYRZYCE


Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2028 ze zm.) Burmistrz Pyrzyc zobowiązany jest do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dodano 28.07.2024 r.

Orzeczenie o jakości wody dla m. Rzepnowo, Nowe Chrapowo, Stare Chrapowo

Komunikat o jakości wody w m. Żabów

Dodano 22.05.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin 15.05.2024 r.

Dodano 16.05.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Stróżewo z dnia 08.05.2024.

Dodano 02.05.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Nowe Chrapowo zapatrujące m. Rzepnowo z dnia 02.04.2024 r.

Komunikat nr 3 - 24 z dnia 03.04.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce z dnia 23.04.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu  zapatrujące Obromino z dnia 24.04.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Ryszewko 24.04.2024 r.

Dodano 02.05.2024 r.

Komunikat nr 04/24 Żabów

Dodano 29.04.2024 r.

Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Pyrzycach przy ul. Rycerza Przybora, gm. Pyrzyce


KOMUNIKAT NR 06/24 W SPRAWIE POPRAWY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W PYRZYCACH, przy ul. Rycerza Przybora, gm. Pyrzyce zaopatrującego w wodę mieszkańców ul. Rycerza Przybora i Sicina w Pyrzycach

Dodano 02.04.2024 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta i Gminy Pyrzyce za 2023 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce z dnia 20.03.2024 r.

Dodano 11.03.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Ryszewko 04.03.2024 r.

Dodano 05.03.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin 27.02.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin 15.01.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Stróżewo z dnia 20.02.2024.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Nowe Chrapowo zapatrujące m. Rzepnowo z dnia 28.02.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce z dnia 27.02.2024 r.

Dodano 06.02.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce z dnia 24.01.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Mielęcin 25.01.2024 r.

Dodano 12.01.2024 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce z dnia 21.12.2023 r.

Dodano 06.01.2024 r.

Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Stróżewie, gm. Pyrzyce

KOMUNIKAT NR 01/24 W SPRAWIE POPRAWY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W STRÓŻEWIE zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Stróżewo

Dodano 14.12.2023 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin 23.11.2023 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Mielęcin z dnia 28.11.2023 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Nowe Chrapowo zapatrujące m. Rzepnowo z dnia 28.11.2023 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Obromino z dnia 21.11.2023 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce z dnia 27.11.2023 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Ryszewko z 21.11.2023 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu ul. Rycerza Przybora 27.11.2023 r.

Dodano 14.12.2023 r.

Komunikat nr 10/23 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w Stróżewie zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Stróżewo

Dodano 09.11.2023.

Dodano 25.09.2023 r.

1.  Przydatność wody do spożycia z wodociągu ul. Rycerza Przybora z dnia 18.09.2023 r.

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin z dnia 19.09.2023 r.

3 Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce z dnia 20.09.2023 r.

Dodano 22.09.2023 r.

1.  Przydatność wody do spożycia z wodociągu ul. Rycerza Przybora z dnia 17.08.2023 r.

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu ul. Rycerza Przybora z dnia 17.08.2023 r.

3. Komunikat 9/13

4. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce z dnia 04.09.2023 r.

Dodano 11.08.2023 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Obromino

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin

Dodano 28.07.2023 r.

Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu przy ul. Lipiańskiej 8 w Pyrzycach, gm. Pyrzyce

Dodano 25.07.2023r

1. Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Nowym Chrapowie, gm. Bielice.

2. Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Pyrzycach, gm. Pyrzyce

 

Dodano 17.07.2023 r.

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Nowe Chrapowo

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

3. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Mielęcin

4. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

Dodano 19.06.2023 r.
1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce z dnia 05.06.2023

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Żabów z dnia 31.05.2023

3. Komunikat nr 6/23 z dnia 31.05.2023

4. Komunikat nr 8/23 z dnia 16.06.2023

Dodano 05.06.2023 r.

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Obromino

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Żabów

3. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin

4. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Ryszewko

5. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Stróżewo
 
6. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

7. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin

8. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Mielęcin
 

Dodano 03.02.2023 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Obromino

Dodano 16.02.2023 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Ryszewku

Dodano 30.01.2023 r.

 Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Mielęcin

Przydatność wody do spożycia z wodociągu przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach

Przydatność wody do spożycia z wodociągu przy ul. Lipiańskiej 8 w Pyrzycach

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Stróżewo

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Obromino

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

Komunikat nr 19/22 w sprawie poprawy jakości wody z wodociągu w Ryszewku

 

 

Dodano 15.12.2022 r.

Komunikat nr 15/22 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w Ryszewku zaopatrującego w wodę mieszkańców w miejscowości Ryszewko, Ryszewo, Brzezin, Młyny, Turze, Nieborowo, Giżyn, Okunica, Czernice, Grzędziec

Dodano 24.11.2022 r.

Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu w Pyrzycach

Dodano 18.11.2022 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Ryszewko

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Nowe Chrapowo zapatrujące m. Rzepnowo

Przydatność wody do spożycia z wodociągu m. Obromino

Dodano 08.11.2022 r.

Komunikat w sprawie poprawy jakości wody z wodociągu w Pyrzycach

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

Przydatność wody do spożycia z wodociągu ul. Rycerza Przybora

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Mielęcin

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin

Dodano 26. 10. 2022 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Stróżewo

Dodano 21.10.2022 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce ul. Rycerza Przybora

Dodano 27.09.2022

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

Dodano 21.09.2022

Przydatność wody do spożycia z wodociągu ul. Rycerza Przybora

Przydatność wody do spożycia z wodociągu ul. Rycerza Przybora 2

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Nowe Chrapowo zapatrujące m. Rzepnowo

Dodano 06.09.2022

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce ul. Rycerza Przybora

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Ryszewko

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Żabów

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Obromino

Dodano 08.08.2022

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Nowe Chrapowo-Rzepnowo

Przydatność wody do spożycia z wodociągu ul. Lipiańska w Pyrzycach

Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Obrominie

Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Pyrzycach

Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Żabowie

Dodano 22.07.2022

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

Przydatność wody do spożycia z wodociągu ul. Rycerza Przybora

Dodano 18.07.20222

Orzeczenie w sprawie jakości wody w Rzepnowie

Dodano 08.07.20222

Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Stróżewie

Dodano 06.07.2022

ORZECZENIE W SPRAWIE JAKOŚCI WODY WODOCIAGOWEJ W MIELĘCINIE

 

Dodano 29.06.2022 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu przy Szpitalu Pyrzyce

Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Ryszewku

Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Obromino

Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krzemlinie

 

Dodano 30.05.2022 r.

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Pyrzycach

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Mielęcin

Dodano 09.05.2022 r.

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Pyrzycach przy ul. Rycerza Przybora

 

Dodano 02.05.2022 r.

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Pyrzycach

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Obromino

3. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Nowe Chrapowo

4. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Ryszewku

5. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Stróżewo

 

Dodano 20.04.2022 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta i gminy Pyrzyce za 2021 r.

Dodano 01-04-2022 r.

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Pyrzycach

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Pyrzycach

3. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Obromino

4. Przydatność wody do spożycia z wodociągu przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach

5. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Nowe Chrapowo

6. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej

7.  Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Ryszewku

8. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Pyrzycach

9. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Obrominie

 

Dodano 01-03-2022 r.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemlin

Dodano 25-02-2022 r.

 

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu  Nowe Chrapowo

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

3. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Ryszewko

 

Dodano 18-02-2022 r.

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu  w Mielęcinie

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Obromino

3. Przydatność wody do spożycia z wodociągu  w Krzemlinie

4. Przydatność wody do spożycia z wodociągu Pyrzyce

 

Dodano 02.11.2017 r

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Obojnie.pdf

 

Dodano 02.08.2017 r.

1. Przydatność wody do spożycia z wodociagu w Żabowie.pdf

Dodano 15.05.2017r

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.pdf

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Pyrzycach.pdf

Dodano 28.04.2017r

1.Komunikat w sprawie poprawy jakości wody z wodociągu w Żabowie.pdf

Dodano 31.03.2017r

1. Przydatność wody do spożycia z wodociagu w Obojnie.pdf

2 .Przydatność wody do spożycia z wodociagu w Obrominie.pdf

3. Przydatność wody do spożycia z wodociagu w Ryszewku.pdf

4. Przydatność wody do spożycia z wodociagu w Stróżewie.pdf

5. Przydatność wody do spożycia z wodociagu w Żabowie.pdf

6.Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Pyrzycach ul Rycerza Przybora.pdf

 

Dodano 30.03.2017r

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu: przy ul. Lipiańskiej 8 w Pyrzycach, przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach,w Krzemlinie .pdf

 

Dodano 24.03.2017r

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Pyrzycach.pdf

 

Dodano 14.03.2017r.

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Mielęcinie.pdf

2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Stróżewie.pdf

 

 Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia