Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

Wykaz telefonów

dodano: 11-05-2020

WYKAZ TELEFONÓW
FAX   91 39 70 314
Punkt informacyjny 91 39 70 320  wew. 320
Sekretariat 91 39 70 310  wew. 310
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

Urząd Miejski w Pyrzycach dostępny jest na portalu ePUAP skrytka: /0366lsijvk/skrytka                                   

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e - mail
Marzena Podzińska BURMISTRZ 91 39 70 310  
Robert Betyna Z-CA BURMISTRZA 91 39 70 310  
Dorota Grzybowska SEKRETARZ 91 39 70 315 grzybowska@pyrzyce.um.gov.pl
Danuta Bartków SKARBNIK 91 39 70 330 skarbnik@pyrzyce.um.gov.pl
  Biuro Prawne (BP) 91 39 70 323  
Dariusz Makowski Specjalista ds.BHP (Sbhp) 91 39 70 318  
Kazimierz Jaborowski

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe (OCiZK)

91 39 70 322

609 867 938

obrona_cywilna@pyrzyce.um.gov.pl
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (WO) Adres e - mail

Dorota Grzybowska

Kierownik 91 39 70 315 grzybowska@pyrzyce.um.gov.pl
Beata Wiwała Z-ca Kierownika - Współpraca z sołectwami 91 39 70 316 beata@pyrzyce.um.gov.pl
Tadeusz Rajter Infrastruktura techniczna 91 39 70 352 rajter@pyrzyce.um.gov.pl

Grażyna Wojciechowska

Agnieszka Dyjak

Kadry 91 39 70 318 kadry@pyrzyce.um.gov.pl
Aneta Mróz Sekretariat 91 39 70 310 sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

Agnieszka Boryczka

Administracja Urzędu 91 39 70 319 boryczka@pyrzyce.um.gov.pl

Janusz Budynek

Maciej Herman

Punkt informacyjny 91 39 70 320 punkt.informacyjny@pyrzyce.um.gov.pl

Dariusz Pigulski

Pomoc administracyjna

91 39 70 366 promocja@pyrzyce.um.gov.pl
Damian Kogut  Informatyk 91 39 70 317 informatyk@pyrzyce.um.gov.pl
Artur Zibrowski  Informatyk 91 39 70 317 info@pyrzyce.um.gov.pl
Krystian Biliński Archiwum 91 39 70 366 archiwum@pyrzyce.um.gov.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH (USCiSO)  

Karolina Rutkiewicz

 

Kierownik 91 39 70 325 karolina.rutkiewicz@pyrzyce.um.gov.pl

Małgorzata Nowak

 

Z-ca Kierownika, dowody osobiste 91 39 70 328 dowody@pyrzyce.um.gov.pl
Paulina Ogiejko Urząd Stanu Cywilnego 91 39 70 324 usc@pyrzyce.um.gov.pl
Dorota Kołodziej Urząd Stanu Cywilnego 91 39 70 324 dorota.kolodziej@pyrzyce.um.gov.pl
Anna Wiśniewska Ewidencja ludności 91 39 70 326 meldunki@pyrzyce.um.gov.pl
Ryszard Król Działalność gospodarcza 91 39 70 354 r.krol@pyrzyce.um.gov.pl
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW (BIF)  

Danuta Bartków

 

Kierownik 91 39 70 330 skarbnik@pyrzyce.um.gov.pl

Jan Marszałek

Z-ca Kierownika 91 39 70 331 finansowy@pyrzyce.um.gov.pl

Ewa Muskus

Planowanie budżetu 91 39 70 332 ewa.muskus@pyrzyce.um.gov.pl
Iwona Krawczyk
Justyna Klimczak
Likwidatura 91 39 70 333 i.krawczyk@pyrzyce.um.gov.pl

Emilia Posyniak

Monika Kula

Księgowość   jednostek oświatowych 91 39 70 334 kula@pyrzyce.um.gov.pl

Katarzyna Muszyńska - Kozdroń

Katarzyna Marszałek

Płace i księgowość jednostek oświatowych 91 39 70 389

kozdron.bif@pyrzyce.umgov.pl

marszalekk.bif@pyrzyce.um.gov.pl

Marlena Gutkowska

Księgowość Urzędu Miejskiego - wydatki 91 39 70 335 gutkowska.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Dorota Gajewska Płace i księgowość Urzędu Miejskiego - płace, dochody 91 39 70 335 gajewska.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Iwona Potoczna Księgowość budżetowa - Organ Gminy 91 39 70 335 i.potoczna@pyrzyce.um.gov.pl
Jolanta Zegadłowicz Księgowość, płace jednostek oświatowych 91 39 70 336 zegadlowicz@pyrzyce.um.gov.pl

Joanna Stefanowska

Joanna Kaczalska

Wymiar podatków -  miasto 91 39 70 337

stefanowska@pyrzyce.um.gov.pl

j.kaczalska@pyrzyce.um.gov.pl

Magdalena Szymkowiak Wymiar podatków - osoby prawne, pomoc publiczna 91 39 70 338 diakowska@pyrzyce.um.gov.pl
Adela Chmiel Księgowość podatkowa - pobór i egzekucja podatków 91 39 70 385 chmiel.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Małgorzata Szczęśniak Księgowość podatkowa - pobór i egzekucja podatków 91 39 70 385 szczesniak.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Teresa Kuźnicka Księgowość podatkowa - wymiar, pobór egzekucja podatków lokalnych- podatek od środków transportowych 91 39 70 339 kuznicka.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Ilona Zielińska Księgowość podatkowa - pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 91 39 70 339 zielinska.bif@pyrzyce.um.gov.pl
       

Anna Fidler

Anna Keller

Księgowość budżetowa - ewidencja mienia komunalnego 91 39 70 341

a.fidler@pyrzyce.um.gov.pl

a.keller@pyrzyce.um.gov.pl

Sylwia Gottfried Kasa 91 39 70 340  
Barbara Szajewska Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 91 39 70 382 szajewska@pyrzyce.um.gov.pl
Karolina Zaleska Wymiar opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 91 39 70 382  
       
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA (NiŚ)  

Anna Podzińska- Hołownia

 

Kierownik 91 39 70 349 kierownik.rg@pyrzyce.um.gov.pl
Barbara Błażejewska Z-ca Kierownika 91 39 70 327 zielen@pyrzyce.um.gov.pl
Aleksandra Osińska Rolnictwo, melioracje, urzadzenia wodne 91 39 70 353 rolnictwo@pyrzyce.um.gov.pl
Grzegorz Jastrzębski Oświetlenie uliczne, remont przystanków, opieka nad bezd. zwierzętami 91 39 70 353 jastrzebski.grzegorz@pyrzyce.um.gov.pl

Beata Kozak

Anna Rojek

Płatności za lokale komunalne

Pomoc administracyjna

91 39 70 370 kozak@pyrzyce.um.gov.pl
Sylwia Kozieł Płatności za lokale komunalne

Justyna Piotrowska

Płatności za lokale komunalne

Justyna Iwanoczko

Adam Chrobrowski

Wieczyste użytkowanie 91 39 70 384 a.chrobrowski@pyrzyce.um.gov.pl
Julia Macudzińska Sprzedaż mienia 91 39 70 384 nieruchomosci@pyrzyce.um.gov.pl
Magdalena Szumińska Gospodarka wodno-kanalizacyjna, utylizacja azbestu 91 39 70 384 m.szuminska@pyrzyce.um.gov.pl
Krzysztof Duda Dzierżawa i najem 91 39 70 359 duda.nir@pyrzyce.um.gov.pl
Izabela Szlaska Służebność, opłaty adiacenckie 91 39 70 359 szlaska@pyrzyce.um.gov.pl
Andrzej Ogrodowicz Sprawy związane z nadzorem właścicielskim i gospodarką komunalną 91 39 70 350 gospodarka_komunalna@pyrzyce.um.gov.pl
WYDZIAŁ PLANOWANIA INWESTYCJI I DROGOWNICTWA (PIiD)  

Marlena Stempień

 

Kierownik 91 39 70 343 inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl
Ewa Jędraszak Planowanie przestrzenne 91 39 70 345  
Ewelina Laskowska Warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego. 91 39 70 348 planowanie@pyrzyce.um.gov.pl

Aleksandra Starzyńska

Sylwia Ranoszek

Pozyskiwanie Środków Pomocowych

Zamówienia publiczne

91 39 70 346 a.starzynska@pyrzyce.um.gov.pl
Natalia Malanowska Warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego. 91 39 70 348 n.malanowska@pyrzyce.um.gov.pl
Diana Łazarska Sprawy z zakresu drogownictwa 91 39 70 386 d.lazarska@pyrzyce.um.gov.pl
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU i ZDROWIA (EKSiZ)  
Sylwia Gabryelczyk

Kierownik

91 39 70 357 s.gabryelczyk@pyrzyce.um.gov.pl
Anna Wyzińska

Z-ca kierownika,

Sprawy z zakresu sportu, kultury i turystyki

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Sprawy z zakresu ZFŚS Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

91 39 70 358 sport@pyrzyce.um.gov.pl

Ewelina Rynkiewicz

Dorota Jędrzejczyk

Sprawy związane z transportem, obowiązek szkolny i nauki oraz dokształcanie młodocianych

Sprawy w zakresie szkół.

91 39 70 355

e.rynkiewicz@pyrzyce.um.gov.pl

jedrzejczyk@pyrzyce.um.gov.pl

Grażyna Maciupa Sprawy w zakresie przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Stypendia artystyczne, sportowe, socjalne oraz o charakterze motywacyjnym. Realizacja rządowych programów wsparcia dla uczniów. 91 39 70 358 g.maciupa@pyrzyce.um.gov.pl

Paulina Nowak

Pełnomocnik ds. Uzależnień i Zdrowia (PUiZ).

91 39 70 321 p.nowak@pyrzyce.um.gov.pl
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

Mariusz Majak

Przewodniczący Rady Miejskiej 91 39 70 362  
BIURO RADY MIEJSKIEJ  

Anna Piotrowska

 

Kierownik 91 39 70 363  

Marika Lewandowska

Administracja Biura Rady 91 39 70 364 lewandowska@pyrzyce.um.gov.pl
STRAŻ MIEJSKA  

Michał Maduzia

Komendant

91 39 70 383

609 461 228

komendant@pyrzyce.um.gov.pl
Krzysztof Dębek Strażnik 609 760 102  
Konrad Ogiejko Strażnik 609 461 503  
Tomasz Posyniak Strażnik 609 461 388  
Agnieszka Sinkowska Administracja Straży Miejskiej 91 39 70 329 straz_miejska@pyrzyce.um.gov.pl


Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia