Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

Wykaz telefonów

dodano: 15-10-2020

WYKAZ TELEFONÓW
FAX   91 39 70 314
Punkt informacyjny 91 39 70 320  wew. 320
Sekretariat 91 39 70 310  wew. 310
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

Urząd Miejski w Pyrzycach dostępny jest na portalu ePUAP skrytka: /0366lsijvk/skrytka                                   

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e - mail
Marzena Podzińska BURMISTRZ 91 39 70 310  
Robert Betyna Z-CA BURMISTRZA 91 39 70 310  
Dorota Grzybowska SEKRETARZ 91 39 70 315 grzybowska@pyrzyce.um.gov.pl
Danuta Bartków SKARBNIK 91 39 70 330 skarbnik@pyrzyce.um.gov.pl
  Biuro Prawne (BP) 91 39 70 323  
Dariusz Makowski Specjalista ds.BHP (Sbhp) 91 39 70 318  
Kazimierz Jaborowski

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe (OCiZK)

91 39 70 322

609 867 938

obrona_cywilna@pyrzyce.um.gov.pl
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (WO) Adres e - mail

Dorota Grzybowska

Kierownik 91 39 70 315 grzybowska@pyrzyce.um.gov.pl
Beata Wiwała Z-ca Kierownika - Współpraca z sołectwami 91 39 70 316 beata@pyrzyce.um.gov.pl

Agnieszka Dyjak

Kadry 91 39 70 318 kadry@pyrzyce.um.gov.pl
Aneta Mróz Sekretariat 91 39 70 310 sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
Justyna Chyt Iinwentaryzacja 91 39 70 366 j.chyt@pyrzyce.um.gov.pl

Agnieszka Boryczka

Administracja Urzędu 91 39 70 319 boryczka@pyrzyce.um.gov.pl

Janusz Budynek

Maciej Herman

Punkt informacyjny 91 39 70 320 punkt.informacyjny@pyrzyce.um.gov.pl

 

Pomoc administracyjna

91 39 70 366 promocja@pyrzyce.um.gov.pl
Damian Kogut  Informatyk 91 39 70 317 informatyk@pyrzyce.um.gov.pl
Artur Zibrowski  Informatyk 91 39 70 372 info@pyrzyce.um.gov.pl
Krystian Biliński Archiwum 91 39 70 366 archiwum@pyrzyce.um.gov.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH (USCiSO)  

Karolina Rutkiewicz

 

Kierownik 91 39 70 325 karolina.rutkiewicz@pyrzyce.um.gov.pl

Małgorzata Nowak

 

Z-ca Kierownika, dowody osobiste 91 39 70 328 dowody@pyrzyce.um.gov.pl
Paulina Ogiejko Urząd Stanu Cywilnego 91 39 70 324 usc@pyrzyce.um.gov.pl
Dorota Kołodziej Urząd Stanu Cywilnego 91 39 70 324 dorota.kolodziej@pyrzyce.um.gov.pl
Anna Wiśniewska Ewidencja ludności 91 39 70 326 meldunki@pyrzyce.um.gov.pl
Ryszard Król Działalność gospodarcza 91 39 70 354 r.krol@pyrzyce.um.gov.pl
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW (BIF)  

Danuta Bartków

 

Kierownik 91 39 70 330 skarbnik@pyrzyce.um.gov.pl

Jan Marszałek

Z-ca Kierownika 91 39 70 331 finansowy@pyrzyce.um.gov.pl

Ewa Muskus

Planowanie budżetu 91 39 70 332 ewa.muskus@pyrzyce.um.gov.pl
Iwona Krawczyk
Justyna Klimczak
Likwidatura

91 39 70 390

91 39 70 333

i.krawczyk@pyrzyce.um.gov.pl

Emilia Posyniak

Monika Kula

Księgowość   jednostek oświatowych 91 39 70 334 kula@pyrzyce.um.gov.pl

Katarzyna Muszyńska - Kozdroń

Katarzyna Marszałek

Płace i księgowość jednostek oświatowych 91 39 70 389

kozdron.bif@pyrzyce.umgov.pl

marszalekk.bif@pyrzyce.um.gov.pl

Marlena Gutkowska

Księgowość Urzędu Miejskiego - wydatki 91 39 70 335 gutkowska.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Dorota Gajewska Płace i księgowość Urzędu Miejskiego - płace, dochody 91 39 70 335 gajewska.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Iwona Potoczna Księgowość budżetowa - Organ Gminy 91 39 70 335 i.potoczna@pyrzyce.um.gov.pl
Jolanta Zegadłowicz Księgowość, płace jednostek oświatowych 91 39 70 336 zegadlowicz@pyrzyce.um.gov.pl

Joanna Stefanowska

Joanna Kaczalska

Wymiar podatków -  miasto 91 39 70 337

stefanowska@pyrzyce.um.gov.pl

j.kaczalska@pyrzyce.um.gov.pl

Magdalena Szymkowiak Wymiar podatków - osoby prawne, pomoc publiczna 91 39 70 338 diakowska@pyrzyce.um.gov.pl
Adela Chmiel Księgowość podatkowa - pobór i egzekucja podatków 91 39 70 385 chmiel.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Małgorzata Szczęśniak Księgowość podatkowa - pobór i egzekucja podatków 91 39 70 385 szczesniak.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Teresa Kuźnicka Księgowość podatkowa - wymiar, pobór egzekucja podatków lokalnych- podatek od środków transportowych 91 39 70 339 kuznicka.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Ilona Zielińska Księgowość podatkowa - pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 91 39 70 339 zielinska.bif@pyrzyce.um.gov.pl
       

Anna Fidler

Anna Keller

Księgowość budżetowa - ewidencja mienia komunalnego 91 39 70 341

a.fidler@pyrzyce.um.gov.pl

a.keller@pyrzyce.um.gov.pl

Sylwia Gottfried Kasa 91 39 70 340  
Barbara Szajewska Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 91 39 70 382 szajewska@pyrzyce.um.gov.pl
Karolina Zaleska Wymiar opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 91 39 70 382  
       
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA (NiŚ)  

Anna Podzińska- Hołownia

 

Kierownik 91 39 70 349 kierownik.rg@pyrzyce.um.gov.pl
Barbara Błażejewska Z-ca Kierownika 91 39 70 327 zielen@pyrzyce.um.gov.pl
Aleksandra Osińska AKCYZA 91 39 70 379 rolnictwo@pyrzyce.um.gov.pl
Grzegorz Jastrzębski Oświetlenie uliczne, remont przystanków, opieka nad bezd. zwierzętami 91 39 70 353 jastrzebski.grzegorz@pyrzyce.um.gov.pl

Beata Kozak

Renata Tudek

Płatności za lokale komunalne

91 39 70 370 kozak@pyrzyce.um.gov.pl

Justyna Piotrowska

Magdalena Dereń

Płatności za lokale komunalne

Justyna Iwanoczko

Adam Chrobrowski

Wieczyste użytkowanie 91 39 70 384 a.chrobrowski@pyrzyce.um.gov.pl
Julia Macudzińska Sprzedaż mienia 91 39 70 384 nieruchomosci@pyrzyce.um.gov.pl
Magdalena Szumińska Sprawy z zakresu wycinki drzew oraz utylizacji azbestu.
 
91 39 70 356 m.szuminska@pyrzyce.um.gov.pl
Krzysztof Duda Dzierżawa i najem 91 39 70 359 duda.nir@pyrzyce.um.gov.pl
Izabela Szlaska Służebność, opłaty adiacenckie 91 39 70 359 szlaska@pyrzyce.um.gov.pl
  Sprawy związane z nadzorem właścicielskim i gospodarką komunalną 91 39 70 350 gospodarka_komunalna@pyrzyce.um.gov.pl
WYDZIAŁ PLANOWANIA INWESTYCJI I DROGOWNICTWA (PIiD)  

Marlena Stempień

 

Kierownik 91 39 70 343 inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl
Aleksandra Starzyńska z-ca kierownika 91 39 70 346 a.starzynska@pyrzyce.um.gov.pl
  Planowanie przestrzenne 91 39 70 345  
Ewelina Laskowska Warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego. 91 39 70 348 planowanie@pyrzyce.um.gov.pl

Sylwia Ranoszek

Pozyskiwanie Środków Pomocowych

Zamówienia publiczne

91 39 70 346 sobczak@pyrzyce.um.gov.pl
Natalia Malanowska Warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego. 91 39 70 348 n.malanowska@pyrzyce.um.gov.pl
Diana Łazarska Sprawy z zakresu drogownictwa 91 39 70 386 d.lazarska@pyrzyce.um.gov.pl
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU i ZDROWIA (EKSiZ)  
Sylwia Gabryelczyk

Kierownik

91 39 70 357 s.gabryelczyk@pyrzyce.um.gov.pl
Anna Wyzińska

Z-ca kierownika,

Sprawy z zakresu sportu, kultury i turystyki

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Sprawy z zakresu ZFŚS Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

91 39 70 358 sport@pyrzyce.um.gov.pl

Ewelina Rynkiewicz

Dorota Jędrzejczyk

Sprawy związane z transportem, obowiązek szkolny i nauki oraz dokształcanie młodocianych

Sprawy w zakresie szkół.

91 39 70 355

e.rynkiewicz@pyrzyce.um.gov.pl

jedrzejczyk@pyrzyce.um.gov.pl

Grażyna Maciupa Sprawy w zakresie przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Stypendia artystyczne, sportowe, socjalne oraz o charakterze motywacyjnym. Realizacja rządowych programów wsparcia dla uczniów. 91 39 70 358 g.maciupa@pyrzyce.um.gov.pl

Paulina Nowak

Pełnomocnik ds. Uzależnień i Zdrowia (PUiZ).

91 39 70 321 p.nowak@pyrzyce.um.gov.pl
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

Mariusz Majak

Przewodniczący Rady Miejskiej 91 39 70 362  
BIURO RADY MIEJSKIEJ  

Anna Piotrowska

 

Kierownik 91 39 70 363 biuro_rady@pyrzyce.um.gov.pl

Marika Lewandowska

Administracja Biura Rady 91 39 70 364 lewandowska@pyrzyce.um.gov.pl
STRAŻ MIEJSKA  

Michał Maduzia

Komendant

91 39 70 383

609 461 228

komendant@pyrzyce.um.gov.pl
Krzysztof Dębek Strażnik 609 760 102  
Konrad Ogiejko Strażnik 609 461 503  
Tomasz Posyniak Strażnik 609 461 388  
Agnieszka Sinkowska Administracja Straży Miejskiej 91 39 70 329 straz_miejska@pyrzyce.um.gov.pl


Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia