Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

Wykaz telefonów

dodano: 11-06-2024

WYKAZ TELEFONÓW
FAX   91 39 70 314
Punkt informacyjny 91 39 70 320  wew. 320
Sekretariat 91 39 70 310  wew. 310
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

Urząd Miejski w Pyrzycach dostępny jest na portalu ePUAP skrytka: /0366lsijvk/skrytka                                   

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e - mail
Marzena Podzińska BURMISTRZ 91 39 70 310  
Karolina Rutkiewicz Z-CA BURMISTRZA 91 39 70 310  
Dorota Grzybowska SEKRETARZ 91 39 70 315 grzybowska@pyrzyce.um.gov.pl
Danuta Bartków SKARBNIK 91 39 70 330 skarbnik@pyrzyce.um.gov.pl
 
  Specjalista ds.BHP (Sbhp) 91 39 70 352  
Kazimierz Jaborowski

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe (OCiZK)

91 39 70 322

609 867 938

obrona_cywilna@pyrzyce.um.gov.pl
Katarzyna Jankowska Inspektor Ochrony Danych 698 494 914 iod@pyrzyce.um.gov.pl
Ewelina Rynkiewicz Pełnomocnik ds. Uzależnień i Zdrowia ( PUiZ) 91 39 70 321 e.rynkiewicz@pyrzyce.um.gov.pl
Małgorzata Nowak Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych ( IN) 91 39 70 328 dowody@pyrzyce.um.gov.pl
Anna Wyzińska Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi ( PWOPMNiE) 91 39 70 358 sport@pyrzyce.um.gov.pl
  Koordynator ds. dostępności 91 39 70 357  
Katarzyna Królak Audytor Wewnętrzny   kkrolak@pyrzyce.um.gov.pl
Igor Wilczek Pełnomocnik ds. Młodzieży 885 447 449 i.wilczek@pyrzyce.um.gov.pl
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (WO) Adres e - mail

Dorota Grzybowska

Kierownik 91 39 70 315 grzybowska@pyrzyce.um.gov.pl
Beata Wiwała Z-ca Kierownika - Współpraca z sołectwami 91 39 70 316 beata@pyrzyce.um.gov.pl

Agnieszka Dyjak

Kadry 91 39 70 318 kadry@pyrzyce.um.gov.pl
Aneta Mróz sekretariat 91 39 70 310 sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
Karolina Osowska Inwentaryzacja 91 39 70 366 k.osowska@pyrzyce.um.gov.pl

Sandra Wróbel

Administracja Urzędu 91 39 70 319 s.wrobel@pyrzyce.um.gov.pl

Janusz Budynek

Maciej Herman

Punkt informacyjny 91 39 70 320 punkt.informacyjny@pyrzyce.um.gov.pl

Beata Kozak

Świetlice wiejskie,

91 39 70 352 b.kozak@pyrzyce.um.gov.pl

Wojciech Watras

Promocja 91 39 70 310 promocja@pyrzyce.um.gov.pl
Damian Kogut  Informatyk 91 39 70 317 informatyk@pyrzyce.um.gov.pl
Artur Zibrowski  Informatyk

91 39 70 372

info@pyrzyce.um.gov.pl
Krystian Biliński Archiwum 91 39 70 369 archiwum@pyrzyce.um.gov.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH (USCiSO)  

Paulina Ogiejko

 

Kierownik 91 39 70 325 p.ogiejko@pyrzyce.um.gov.pl

Małgorzata Nowak

 

Z-ca Kierownika, dowody osobiste 91 39 70 328 dowody@pyrzyce.um.gov.pl
Monika Gapińska Urząd Stanu Cywilnego 91 39 70 324 usc@pyrzyce.um.gov.pl
Dorota Kołodziej Urząd Stanu Cywilnego 91 39 70 324 dorota.kolodziej@pyrzyce.um.gov.pl
Anna Wiśniewska Ewidencja ludności 91 39 70 326 meldunki@pyrzyce.um.gov.pl
Ryszard Król Działalność gospodarcza 91 39 70 354 r.krol@pyrzyce.um.gov.pl
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW (BIF)  

Danuta Bartków

 

Kierownik 91 39 70 330 skarbnik@pyrzyce.um.gov.pl

Katarzyna Muszyńska-Kozdroń

 

Z-ca Kierownika 91 39 70 331 finansowy@pyrzyce.um.gov.pl
Barbara Szajewska Planowanie budżetu 91 39 70 332 szajewska@pyrzyce.um.gov.pl
Sylwia Gottfried
Justyna Klimczak
Likwidatura

91 39 70 313

91 39 70 333

s.gottfried@pyrzyce.um.gov.pl

klimczak@pyrzyce.um.gov.pl

Emilia Posyniak

Marika Kozdroń

Monika Kula

Księgowość   jednostek oświatowych 91 39 70 334 kula@pyrzyce.um.gov.pl

Agata Gadowska

Luiza Gadowska

Jolanta Zegadłowicz

Płace i księgowość jednostek oświatowych 91 39 70 389
 
a.gadowska@pyrzyce.um.gov.pl
 

l.gadowska@pyrzyce.um.gov.pl

zegadlowicz@pyrzyce.um.gov.pl

Marlena Gutkowska

Księgowość Urzędu Miejskiego - wydatki 91 39 70 335 gutkowska.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Dorota Gajewska Płace i księgowość Urzędu Miejskiego - płace, dochody 91 39 70 335 gajewska.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Adriana Żółkiewicz-Halarewicz Księgowość budżetowa - Organ Gminy 91 39 70 335  
Iwona Krawczyk Księgowość jednostek oświatowych 91 39 70 334 i.krawczyk@pyrzyce.um.gov.pl

Justyna Chyt

Joanna Kaczalska

Wymiar podatków -  miasto 91 39 70 337

j.chyt@pyrzyce.um.gov.pl

j.kaczalska@pyrzyce.um.gov.pl

Adam Chrobrowski Wymiar podatków - osoby prawne, pomoc publiczna 91 39 70 338 a.chrobrowski@pyrzyce.um.gov.pl
Adela Chmiel Księgowość podatkowa - pobór i egzekucja podatków 91 39 70 342 chmiel.bif@pyrzyce.um.gov.pl

Ilona Zielińska

Księgowość podatkowa - pobór i egzekucja podatków 91 39 70 351 zielinska.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Teresa Kuźnicka Księgowość podatkowa - wymiar, pobór egzekucja podatków lokalnych- podatek od środków transportowych 91 39 70 339 kuznicka.bif@pyrzyce.um.gov.pl
Barbara Paplicka Księgowość podatkowa - pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 91 39 70 339 b.paplicka@pyrzyce.um.gov.pl
       

Anna Fidler

Justyna Piotrowska

Małgorzata Gontarz

Księgowość budżetowa - ewidencja mienia komunalnego 91 39 70 341

a.fidler@pyrzyce.um.gov.pl

j.piotrowska@pyrzyce.um.gov.pl

m.gontarz@pyrzyce.um.gov.pl

Adriana Żółkiewicz-Halarewicz Kasa 91 39 70 340 a.zolkiewicz@pyrzyce.um.gov.pl
Monika Czerwiakowska Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 91 39 70 382 m.czerwiakowska@pyrzyce.um.gov.pl
Karolina Zaleska Wymiar opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 91 39 70 382 zaleska@pyrzyce.um.gov.pl
       
WYDZIAŁ PLANOWANIA, NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ( PNiGM)  

Izabella Morka

Kierownik 91 39 70 349 i.morka@pyrzyce.um.gov.pl
  Z-ca Kierownika    
Karolina Iwaszko

Młodszy asystent w zakresie spraw związanych z lokalami komunalnymi

  k.iwaszko@pyrzyce.um.gov.pl
Sylwia Kozieł Młodszy referent ds. gospodarki mieszkaniowej 91 39 70 370 s.koziel@pyrzyce.um.gov.pl

Justyna Iwanoczko

Wieczyste użytkowanie 91 39 70 356

j.iwanoczko@pyrzyce.um.gov.pl

Julia Macudzińska Sprzedaż mienia 91 39 70 384 nieruchomosci@pyrzyce.um.gov.pl
Katarzyna Świątek Dzierżawa i najem 91 39 70 359 k.swiatek@pyrzyce.um.gov.pl
Izabela Szlaska Służebność, opłaty adiacenckie 91 39 70 359 szlaska@pyrzyce.um.gov.pl
Ewelina Laskowska Warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego. 91 39 70 348 planowanie@pyrzyce.um.gov.pl
Magdalena Chojnacka

Młodszy referenta ds. trwałego zarządu, użyczenia, warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego

91 39 70 348  
Natalia Malanowska Planowanie przestrzenne 91 39 70 345 n.malanowska@pyrzyce.um.gov.pl
WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (IiID)  

Aleksandra Starzyńska

Kierownik

91 39 70 343

inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl

a.starzynska@pyrzyce.um.gov.pl

Sylwia Ranoszek

Z-ca Kierownika

Pozyskiwanie Środków Pomocowych

Zamówienia publiczne

91 39 70 346 s.ranoszek@pyrzyce.um.gov.pl

Marta Czajkowska

Oświetlenie

91 39 70 386

m.czajkowska@pyrzyce.um.gov.pl

Diana Łazarska

Sprawy z zakresu drogownictwa 91 39 70 386

d.lazarska@pyrzyce.um.gov.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ŚRODOWISKA i ROLNICTWA ( GKŚiR)  
Emilia Knap

Kierownik  

Sprawy związane z nadzorem właścicielskim i gospodarką komunalną

91 39 70 350

gospodarka_komunalna@pyrzyce.um.gov.pl

e.knap@pyrzyce.um.gov.pl

Barbara Błażejewska Z-ca Kierownika, Program "Czyste powietrze" 91 39 70 327 zielen@pyrzyce.um.gov.pl

Ewa Kondalska

Aleksandra Osińska

Sprawy z zakresu rolnictwa, melioracji, usuwania wyrobów azbestowych barszczu Sosnowskiego oraz bezdomności zwierząt 91 39 70 353 rolnictwo@pyrzyce.um.gov.pl
Magdalena Dereń Sprawy związane z nadzorem właścicielskim i gospodarką komunalną 91 39 70 353 m.deren@pyrzyce.um.gov.pl
Anna Kazek Sprawy z zakresu wycinki drzew 91 39 70 327 a.kazek@pyrzyce.um.gov.pl
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU i ZDROWIA (EKSiZ)  
Anna Wyzińska

Kierownik

Sprawy z zakresu sportu, kultury i turystyki

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Sprawy z zakresu ZFŚS Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

91 39 70 358 sport@pyrzyce.um.gov.pl
Ewelina Rynkiewicz

Z-ca kierownika

Pełnomocnik ds. Uzależnień i Zdrowia (PUiZ).

Karta Dużej Rodziny

91 39 70 321 e.rynkiewicz@pyrzyce.um.gov.pl

Tomasz Tyczkowski

Ewelina Polberk

Sprawy związane z transportem, obowiązek szkolny i nauki oraz dokształcanie młodocianych

Sprawy w zakresie szkół.

91 39 70 355 t.tyczkowski@pyrzyce.um.gov.pl

Ewa Strzelczyk

Magdalena Kupisz

Sprawy w zakresie przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Stypendia artystyczne, sportowe, socjalne oraz o charakterze motywacyjnym. Realizacja rządowych programów wsparcia dla uczniów. 91 39 70 358

e.strzelczyk@pyrzyce.um.gov.pl

m.kupisz@pyrzyce.um.gov.pl

BIURO PRAWNE
   
STRAŻ MIEJSKA (SM)  

Michał Maduzia

Komendant

91 39 70 383

609 461 228

komendant@pyrzyce.um.gov.pl
Krzysztof Dębek Strażnik 609 760 102  
Konrad Ogiejko Strażnik 609 461 503  
Tomasz Posyniak Strażnik 609 461 388  
Agnieszka Sinkowska Administracja Straży Miejskiej

91 39 70 329

607-986-986

straz_miejska@pyrzyce.um.gov.pl
BIURO RADY MIEJSKIEJ  
Anna Piotrowska Kierownik 91 39 70 363 biuro_rady@pyrzyce.um.gov.pl
Marika Lewandowska Administracja Biura Rady 91 39 70 364 lewandowska@pyrzyce.um.gov.pl
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Paweł Chyt Przewodniczący 91 39 70 362  


Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia