Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

Wykaz telefonów

dodano: 21-01-2020

WYKAZ TELEFONÓW
FAX   91 39 70 314
Punkt informacyjny 91 39 70 320  wew. 320
Sekretariat 91 39 70 310  wew. 310
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

Urząd Miejski w Pyrzycach dostępny jest na portalu ePUAP skrytka: /0366lsijvk/skrytka                                   

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Marzena Podzińska BURMISTRZ 91 39 70 310
Robert Betyna Z-CA BURMISTRZA 91 39 70 310
Dorota Grzybowska SEKRETARZ 91 39 70 315
Danuta Bartków SKARBNIK 91 39 70 330
  Biuro Prawne (BP) 91 39 70 323
Dariusz Makowski Specjalista ds.BHP (Sbhp) 91 39 70 318
Kazimierz Jaborowski

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe (OCiZK)

91 39 70 322
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (WO)

Dorota Grzybowska

Kierownik 91 39 70 315
Beata Wiwała Z-ca Kierownika - Współpraca z sołectwami 91 39 70 316
Tadeusz Rajter Infrastruktura techniczna 91 39 70 352
Grażyna Wojciechowska Kadry 91 39 70 318
Aneta Mróz Sekretariat 91 39 70 310

Agnieszka Boryczka

Administracja Urzędu 91 39 70 319

Janusz Budynek

Maciej Herman

Punkt informacyjny 91 39 70 320

Agnieszka Dyjak

Dariusz Pigulski

Inwentaryzacja, ewidencjonowanie mienia

Pomoc administracyjna

91 39 70 366
Damian Kogut  Informatyk 91 39 70 317
Artur Zibrowski  Informatyk 91 39 70 317
Marek Skryp Promocja
91 39 70 366
Krystian Biliński Archiwum 91 39 70 366
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH (USCiSO)

Karolina Rutkiewicz

 

Kierownik 91 39 70 325

Małgorzata Nowak

 

Z-ca Kierownika, dowody osobiste 91 39 70 328
Paulina Ogiejko Urząd Stanu Cywilnego 91 39 70 324
Dorota Kołodziej Urząd Stanu Cywilnego 91 39 70 324
Anna Wiśniewska Ewidencja ludności 91 39 70 326
Ryszard Król Działalność gospodarcza 91 39 70 354
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW (BIF)

Danuta Bartków

 

Kierownik 91 39 70 330

Jan Marszałek

Z-ca Kierownika 91 39 70 331

Ewa Muskus

Planowanie budżetu 91 39 70 332
Iwona Krawczyk
Justyna Klimczak
Likwidatura 91 39 70 333

Emilia Lisowska

Monika Kula

Księgowość   jednostek oświatowych 91 39 70 334

Katarzyna Muszyńska - Kozdroń

Katarzyna Marszałek

Płace i księgowość jednostek oświatowych 91 39 70 389

Marlena Gutkowska

Księgowość Urzędu Miejskiego - wydatki 91 39 70 335
Dorota Gajewska Płace i księgowość Urzędu Miejskiego - płace, dochody 91 39 70 335
Iwona Potoczna Księgowość budżetowa - Organ Gminy 91 39 70 335
Jolanta Zegadłowicz Księgowość, płace jednostek oświatowych 91 39 70 336

Joanna Stefanowska

Joanna Kaczalska

Wymiar podatków -  miasto 91 39 70 337
Magdalena Szymkowiak - Diakowska Wymiar podatków - osoby prawne, pomoc publiczna 91 39 70 338
Adela Chmiel Księgowość podatkowa - pobór i egzekucja podatków 91 39 70 338
Małgorzata Szczęśniak Księgowość podatkowa - pobór i egzekucja podatków 91 39 70 338
Teresa Kuźnicka Księgowość podatkowa - wymiar, pobór egzekucja podatków lokalnych- podatek od środków transportowych 91 39 70 339
Ilona Zielińska Księgowość podatkowa - pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 91 39 70 339
     

Anna Fidler

Anna Keller

Księgowość budżetowa - ewidencja mienia komunalnego 91 39 70 341
Sylwia Gottfried Kasa 91 39 70 340
Barbara Szajewska Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 91 39 70 382
Karolina Zaleska Wymiar opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 91 39 70 382
     
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA (NiŚ)

Anna Podzińska- Hołownia

 

Kierownik 91 39 70 385
Barbara Błażejewska Z-ca Kierownika 91 39 70 327
Aleksandra Osińska Rolnictwo, melioracje, urzadzenia wodne 91 39 70 353
Grzegorz Jastrzębski Oświetlenie uliczne, remont przystanków, opieka nad bezd. zwierzętami 91 39 70 353

Beata Kozak

Anna Rojek

Płatności za lokale komunalne

Pomoc administracyjna

91 39 70 370
Sylwia Kozieł Płatności za lokale komunalne

Justyna Piotrowska

Płatności za lokale komunalne

Justyna Iwanoczko

Adam Chrobrowski

Wieczyste użytkowanie 91 39 70 384
Julia Macudzińska Sprzedaż mienia 91 39 70 384
Magdalena Szumińska Gospodarka wodno-kanalizacyjna, utylizacja azbestu 91 39 70 384
Krzysztof Duda Dzierżawa i najem 91 39 70 359
Izabela Szlaska Służebność, opłaty adiacenckie 91 39 70 359
Andrzej Ogrodowicz Sprawy związane z nadzorem właścicielskim i gospodarką komunalną 91 39 70 350
WYDZIAŁ PLANOWANIA INWESTYCJI I DROGOWNICTWA (PIiD)

Marlena Stempień

 

Kierownik 91 39 70 344
Ewa Jędraszak Planowanie przestrzenne 91 39 70 345
Ewelina Laskowska Warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego. 91 39 70 348

Aleksandra Starzyńska

Sylwia Ranoszek

Pozyskiwanie Środków Pomocowych

Zamówienia publiczne

91 39 70 346
Natalia Malanowska Warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego. 91 39 70 348
Diana Łazarska Sprawy z zakresu drogownictwa 91 39 70 386
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU i ZDROWIA (EKSiZ)
Sylwia Gabryelczyk

Kierownik

91 39 70 357
Anna Wyzińska

Z-ca kierownika,

91 39 70 358
Ewelina Rynkiewicz Sprawy związane z transportem, obowiązek szkolny i nauki oraz dokształcanie młodocianych 91 39 70 355
Grażyna Maciupa Sprawy w zakresie przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Stypendia artystyczne, sportowe, socjalne oraz o charakterze motywacyjnym. Realizacja rządowych programów wsparcia dla uczniów. 91 39 70 358
Anna Wyzińska Sprawy związane ze sportem, kulturą i turystyką, nagroda sportowa i artystyczna. Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, mniejszościami etnicznymi i narodowymi. ZFŚS Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 91 39 70 358

Dorota Jędrzejczyk

Paulina Nowak

Sprawy w zakresie szkół.

Pełnomocnik ds. Uzależnień i Zdrowia (PUiZ).

91 39 70 355
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Majak

Przewodniczący Rady Miejskiej 91 39 70 362
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Anna Piotrowska

 

Kierownik 91 39 70 363

Marika Lewandowska

Administracja Biura Rady 91 39 70 364
STRAŻ MIEJSKA

Michał Maduzia

Komendant 91 39 70 383
Krzysztof Dębek Strażnik 609 760 102
Konrad Ogiejko Strażnik 609 461 503
Tomasz Posyniak Strażnik 609 461 388
Agnieszka Sinkowska Administracja Straży Miejskiej 91 39 70 329


Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia