Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia w Pyrzycach

dodano: 18-02-2016

Opis podstawowej funkcji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach

Szkoła prowadzi nauczanie na poziomie szkoły muzycznej I stopnia w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach klasycznych, zbiorowych lekcji teoretycznych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych ramowym planem nauczania. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pyrzyce. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej.

Cele i zadania Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz zgodnie z przepisami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszącymi się do szkół artystycznych, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 • rozwija i kształtuje uzdolnienia muzyczne uczniów,
 • rozbudza wrażliwość muzyczną i poczucie piękna,
 • przygotowuje najzdolniejszych uczniów do kontynuowania nauki w szkole muzycznej wyższego stopnia,
 • uczestniczy w międzyszkolnych, regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich konkursach, przeglądach, przesłuchaniach, warsztatach i innych imprezach niezbędnych dla rozwoju uczniów i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pedagogów,
 • organizuje prezentacje osiągnięć dydaktycznych uczniów i nauczycieli poprzez popisy, przeglądy, koncerty i konkursy w celu popularyzacji dokonań oraz zainteresowania działalnością szkoły przez samorządy, organizacje społeczne i środowisko lokalne,
 • współpracuje z samorządem lokalnym, instytucjami kultury, pomocy społecznej, placówkami artystycznymi i oświatowymi oraz innymi organizacjami działającymi na terenie gminy, województwa i kraju,
 • promuje zasady bezpieczeństwa i ochronę zdrowia.

Więcej na stronie: www.psm.wpyrzycach.plWysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia