Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

Kondolencje

dodano: 27-06-2022

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 27-06-2022

OPASKA BEZPIECZEŃSTWA
 
Zagrożenie życia ….przycisk SOS....natychmiastowa pomoc.
 
Taka chwila stanie się być może ważnym zdarzeniem w życiu niejednego seniora, kiedy dokucza samotność, kiedy najbliższa rodzina jest za daleko, kiedy żona za długo nie wracaz zakupów, czy też mąż zasłabnie podczas spaceru. Samotni, niepełnosprawni i zależni od innych – to z myślą o nich Gmina Pyrzyce złożyła wniosek i przystąpiła do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego w całości przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Bezpośrednim realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.
 
W ramach działań na rzecz ochrony seniorów w wieku 65 lat i więcej przyjęto za cel poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
W dniu 21 czerwca 2022 r. w budynku Urzędu Miejskiego, wraz z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach Anetą Wojcieszek, przekazałam na ręce seniorów, którzy zakwalifikowali się do programu, opaski bezpieczeństwa firmy SiDLY.
 
Podczas spotkania zarówno seniorzy, ich opiekunowie oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zostali przeszkoleni przez przedstawiciela SiDLY ze sposobu użytkowania opaski. Na okoliczność spotkania jedna z uczestniczek programu Pani Marianna zaprezentowała z dużą dawką humoru autorski rebus „z przymrużeniem oka” opowiadający o oznakach starości i opasce bezpieczeństwa, rozbawiając większość uczestników spotkania do łez. Pierwsze wrażenia z zaznajomienia się z nowym urządzeniem, nie wszystkim dotąd znanym, wzbudziły wiele emocji. Seniorzy nie ukrywali swojego zadowolenia i dużego zaciekawienia opaską. Z lekką obawą, a później ze zdziwieniem podejmowali pierwszy kontakt głosowy z pracownikiem centrum monitorującym stan zdrowia. Opaska bezpieczeństwa umożliwia dwustronną komunikację, precyzyjną lokalizację miejsca w którym senior znajduje się podczas podjętej akcji ratunkowej, a także czujnik zdjęcia opaski. Urządzenie dokonuje pomiaru saturacji, tętna, przypomina o zażyciu leków. Zawiera detektor upadku informujący telecentrum o nagłym zdarzeniu, a co najważniejsze zawiera przycisk SOS pozwalający seniorowi przekazać powiadomienie alarmowe bezpośrednio do systemu teleopieki o nagłym zagrożeniu jego życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Poprzez kilkusekundowe wciśnięcie przycisku SOS następuje bezpośredni kontakt z przedstawicielem centrum obsługi. Usługa monitoringu świadczona jest całodobowo i nieodpłatnie.
 
Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla Gminy Pyrzyce zapewnia wsparcie dla 100 seniorów do 31.12.2022. Rosnące zainteresowanie udziałem w programie wskazuje na spełnienie oczekiwań seniorów poprzez nowe formy wspierania i rodzi nadzieję na kontynuowanie jej w kolejnym roku o ile spełni swoją funkcję, o czym będą mogli opowiedzieć i potwierdzić sami użytkownicy opasek.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 24-06-2022

czytaj więcej »

Życzenia

dodano: 23-06-2022

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 23-06-2022


STYPENDIA MOTYWACYJNE WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Przypominam, że do dnia 24 czerwca br. należy składać wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego dla uczniów za wysokie oceny w nauce i bardzo dobre zachowanie a także udział w konkursach i olimpiadach.

Wniosek o stypendium dla ucznia składa rodzic/opiekun prawny w macierzystej szkole w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca br. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia. W przypadku uczestnictwa w konkursach i olimpiadach wymienionych w § 6 ust. 2 Uchwały Nr LIV/473/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2018 r. należy dołączyć zaświadczenie organizatora o całkowitej liczbie uczestników konkursu lub olimpiady.

Stypendia motywacyjne przyznawane są uczniom klas IV szkół podstawowych i starszym na rok szkolny t.j. na okres od września do czerwca następnego roku szkolnego.

Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji udzieli pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Kupisz tel. 91 39 70 358

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 21-06-2022

PYRZYCKA PRACOWNIA JUTRA

 

15 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie PYRZYCKIEJ PRACOWNI JUTRA, która powstała w ramach projektu grantowego realizowanego przez STOWARZYSZENIE COOLTURALNI. W otwarciu udział wzięli:  Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury Rafał Roguszka, pracownicy PDK, członkowie Stowarzyszenia oraz mieszkańcy. Prezes Stowarzyszenia Ewa Hancz omówiła projekt, przedstawiła etapy powstawania pracowni zaznaczając przy tym skąd pochodzą środki finansowe przeznaczone na zadanie oraz zaprosiła obecnych gości do dzielenia się swoimi pomysłami na zajęcia / warsztaty, które mogłyby odbywać się w tym nowym, twórczym miejscu.

 

Pracownia mieści się na I piętrze budynku Pyrzyckiego Domu Kultury. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu dokonano remontu pomieszczeń (wyburzono ściankę działową między dwoma mniejszymi salami, poszerzono otwór drzwiowy, wstawiono nowe drzwi, przeprowadzono prace wykończeniowe) oraz wyposażono pracownię w sprzęty i narzędzia: maszyny do szycia (w tym overlock), stoły i koziołki warsztatowe, regulowane krzesła, regał metalowy, lampki, żelazko i deskę do prasowania, wieszak na ubrania, nożyce krawieckie, zestaw młotków i wkrętaków, zszywacze, pistolety do klejenia, matę samoregenerującą.  

To nowe miejsce stanowi wyjątkowe zaplecze dla działań artystycznych dla różnych grup wiekowych i różnych społeczności. Mamy nadzieję, że pozwoli mieszkańcom odkrywać w sobie wcześniej niewykorzystane możliwości.

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Operacja grantowa pt. „Utworzenie i wyposażenie pracowni rękodzieła i sztuki użytkowej pn. Pyrzycka Pracowania Jutra” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Prezes Stowarzyszenia Coolturalni
(-) Ewa Hancz

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 21-06-2022

 

 

 

Kolejne dofinansowanie na modernizację budynku socjalno-gospodarczego w Brzesku

W związku ze złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem, w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej, na „Modernizację budynku socjalno-gospodarczego w Brzesku poprzez wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi wraz z wykonaniem odwodnienia, izolacji, opaski wokół budynku i przebudowa chodnika”, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 60 000,00 zł.

W ramach realizacji tego zadania w budynku znajdującym się na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brzesku, w którym znajdują się szatnie klubu piłkarskiego „SĘP BRZESKO” wykonana zostanie: izolacja murów fundamentowych, przebudowa chodnika przed wejściem, opaska z płyt betonowych wokół budynku oraz zadaszenie nad drzwiami wejściowymi. Zadanie to zostanie powierzone do wykonania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

Dziękuję za przyznanie dofinansowania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Zarządem.

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

Kondolencje

dodano: 21-06-2022

czytaj więcej »Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia