Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

dodano: 13-09-2017

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej (PES) w 5 powiatach: pyrzyckim, stargardzkim, gryfińskim, myśliborskim, choszczeńskim.


 

CO ROBIMY?

 • Informujemy o tym, CO CIEKAWEGO W ŚWIECIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, nt. bieżących wiadomości z zakresu ekonomii społecznej, aktualnie ważnych wydarzeniach.

 • Animujemy, czyli AKTYWIZUJEMY I INTEGRUJEMY lokalne społeczności, budujemy partnerstwa sieci i klastry.

 • Doradzamy, czyli ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY, a także pomagamy pozyskiwać nowe dotacje i zarabiać pieniądze na działalność społeczną.

 • Szkolimy, czyli UCZYMY SIĘ WSPÓLNIE, jak lepiej i efektywniej działać w podmiocie ekonomii społecznej.

 • Świadczymy usługi, czyli ZWIĘKSZAMY KONKURENYCYJNOŚĆ I OBNIŻAMY KOSZTY działalności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

 • Wspieramy nowe podmioty ekonomii społecznej, czyli DAJEMY DOTACJE I DODATKOWE WSPARCIE dla spółdzielni socjalnych.

 

KLIENCI OWES:

 • osoby w wieku aktywności zawodowej, tj. 15-64 lata (w przypadku osób od 15 roku życia do ukończenia 18 roku życia, niezbędna jest zgoda opiekuna prawnego; w przypadku osób powyżej 64 roku życia, wsparcie jest możliwe o ile te osoby są zainteresowane kontynuowaniem aktywności zawodowej),

 • osoby zamieszkujące obszar regionu stargardzkiego;

 • osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;

 • osoby będące członkami i/lub pracownikami podmiotów ekonomii społecznej tj.:
  -
  przedsiębiorstw społecznych, na podstawie przepisów o przedsiębiorstwie społecznym;
  - podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, prowadzących nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego;
  -
  podmiotów reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej;
  - podmiotów gospodarczych, tworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź dal których cel społecznych jest racją bytu działalności komercyjnej tj. organizacji pozarządowych prowadzące działalność gospodarczą, której zyski przeznaczane są na cele statutowe; spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, inne spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym;

 • pracownicy instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wsparcie OWES udzielane na podstawie planu usług, który jest zindywidualizowaną ścieżką wsparcia tworzoną na podstawie zgłaszanego przez Państwo zapotrzebowania i dokonanej diagnozy. Ma służyć rozwojowi Państwa grupy/podmiotu, podniesieniu wiedzy i umiejętności wśród członków podmiotu, rozszerzeniu działalności, tworzeniu miejsc pracy…


 

OBEJMUJE:

 • szkolenia/doradztwo/usługi,

 • działania informacyjne i promocyjne,

 • animację lokalną i warsztaty partnerskie,

 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej (dotacje, wsparcie pomostowe, doradztwo i szkolenia).

 

Wsparcie w ramach OWES profilowane jest w zależności od stopnia zaangażowania i rozwoju, tzn.:

 • dla osób zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej/ podjęciem aktywności w sferze ekonomii społecznej,

 • dla podmiotów ekonomii społecznej działających w sferze pożytku publicznego i prowadzących odpłatną i/lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego,

 • dla przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą

 • dla instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców.

 

Oferowane przez Nas wsparcie świadczymy bezpłatnie, w siedzibie OWES bądź w innym wskazanym przez Państwo miejscu.

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń.

Wsparcie udzielane przez OWES nie jest uzależnione od przestrzegania przez odbiorców tego wsparcia reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii. Wsparcie jest ogólnodostępne.

Zapraszamy do kontaktu.

CES GRYFINO

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o.

ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino

tel.: (91) 881 26 94,

e-mail: ces.gryfino@owes.es

 

CES PYRZYCE

Centrum Ekonomii Społecznej w Pyrzycach

Gmina Pyrzyce

Pl. Ratuszowy 1, pok. 142, 74-200 Pyrzyce

tel.: (91) 397 03 10,

e-mail: ces.pyrzyce@owes.es

CES STARGARD

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie

Fundacja Pod Aniołem

ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 707, 73-110 Stargard

tel.: (91) 443 61 80,

e-mail: ces.stargard@owes.es

Załączniki:

1. Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej.pdf

 Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia