Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Informacja

dodano: 02-09-2022

czytaj więcej »

Podziękowanie

dodano: 02-09-2022

W sobotę, 27 sierpnia 2022 roku, w czasie Gminnych Dożynek w Giżynie mieliśmy okazję podziękować wszystkim rolnikom oraz tym, których aktywność zawodowa związana jest z rolnictwem.
 
Organizacja oraz przebieg tegorocznej uroczystości były możliwe dzięki Państwa zaangażowaniu i życzliwości. Za otrzymane wsparcie serdecznie dziękuję.
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska
 
 

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 01-09-2022

NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce
Burmistrz Pyrzyc ogłasza nabór wniosków na stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce.
Do kogo kierowana jest pomoc?
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 600,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.
Jak ubiegać się o pomoc ?
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, pok. 139 (I pietro) lub w Punkcie Informacyjnym (na parterze).
Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.
Gdzie pobrać druk wniosku?
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, pok. 139 oraz do pobrania ze strony internetowej, https://bip.pyrzyce.um.gov.pl/dokumenty/17609.
Kto może złożyć wniosek?
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
 1. rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, po przedstawieniu odpowiednio od dyrektora: szkoły, kolegium lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, potwierdzenia o kontynuowaniu nauki,
 2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w srt. 90b ust 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Więcej informacji udzieli pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia - Magdalena Kupisz, pok. 139, tel. 91 39 70 358.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 30-08-2022

czytaj więcej »

Życzenia

dodano: 29-08-2022

czytaj więcej »

Apel o pomoc dla pogorzelców

dodano: 26-08-2022

POMOC DLA POGORZELCÓW
W dniu wczorajszym, tj. 25 sierpnia 2022 roku w godzinach popołudniowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Szkolnej w Pyrzycach wybuchł pożar. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie przybyły jednostki PSP z Pyrzyc, Stargardu, OSP z naszej gminy i gmin sąsiednich, a także policja i służby medyczne. Poszkodowanych w tym tragicznym zdarzeniu zostało 29 mieszkańców. Część mieszkań, wraz całym dobytkiem mieszkańców, uległa spaleniu. Na szczęście żaden z mieszkańców nie zginął ani nie poniósł szkody na zdrowiu. Wszyscy są bezpieczni. Po sprawdzeniu budynku przez strażaków i przeprowadzeniu inspekcji przez odpowiednie służby, zapadnie decyzja, kiedy pozostali pogorzelcy będą mogli wrócić do swoich domów.
 
Wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej, byłam obecna podczas prowadzenia akcji gaśniczej. Dla ewakuowanych mieszkańców przygotowany został autokar, zapewniono opiekę psychologiczną, odbyły się również wstępne rozmowy w celu oszacowania ewentualnych potrzeb mieszkaniowych pogorzelców. Pracownicy OPS są w stałym kontakcie z mieszkańcami tego budynku, a także analizują możliwe formy pomocy.
 
Chciałabym z całego serca podziękować strażakom z PSP i OSP, którzy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem gasili pożar. Dziękuję również pracownikom pozostałych służb, które wsparły akcję ratowniczą – policjantom, strażnikom miejskim, ratownikom medycznym, pracownikom Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
W odpowiedzi na to nieszczęśliwe wydarzenie, w którym wielu naszych sąsiadów i przyjaciół, straciło dobytek całego życia, Urząd Miejski wspólnie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej uruchamia zbiórkę:
 
Pomoc finansową można przekazywać na rachunek bankowy
58 1240 3897 1111 0000 4480 0152
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Pyrzycach
z dopiskiem „POMOC DLA POGORZELCÓW
Bank Pekao S.A. O/Pyrzyce ul. Bankowa 1
 
W trakcie Gminnych Dożynek, które odbędą się w Giżynie w dniu 27.08.2022 r. zbierane będą do puszek datki przeznaczone na pomoc pogorzelcom.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska
 

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 25-08-2022

Uroczyste ślubowanie nauczycieli mianowanych
W dniu 24 sierpnia 2022 roku nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce złożyli uroczyste ślubowanie w związku z nadaniem im stopnia nauczyciela mianowanego.
 
W gronie nauczycieli mianowanych były:
 
Siostra Anna Błaszak - nauczycielka religii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach
 
Pani Małgorzata Pawlik - nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach.
 
Pedagogom, którzy złożyli ślubowanie i uzyskali kolejny awans, serdecznie gratuluję i życzę samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

 

czytaj więcej »Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia