Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

Komunikat dot. naboru wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce

dodano: 20-01-2023

Komunikat
Burmistrz Pyrzyc
z dnia 19 stycznia 2023 roku
dot. naboru wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Pyrzyce

 
Informuję mieszkańców Gminy, którzy posiadają wyroby zawierające azbest na swoich nieruchomościach o rozpoczęciu naboru wniosków na ich usunięcie i utylizację (w tym demontaż) w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie, o które zamierza wystąpić Gmina Pyrzyce w 2023 r.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 15.03.2023 r.
Wzór wniosku dostępny jest w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. nr 260 II piętro lub w załączniku poniżej.
  • Załącznik do wniosków azbest 2023
Pros dokładnie oszacować we wniosku ilość posiadanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia oraz załączyć do wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości i zgłoszenie zamiaru wymiany pokrycia dachowego do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach (w przypadku demontażu).
Informuję także o konieczności zgłaszania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach posiadania na nieruchomościach wyrobów zawierające azbest w celu dokonania aktualizacji inwentaryzacji azbestu.
Odbiór wyrobów zawierających azbest w 2023 r. uzależniony jest od otrzymania przez Gminę Pyrzyce dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, pok. nr 260, lub pod nr tel. (91) 3970350.
 
UWAGA !!!
DOTACJA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW WYKONANIA NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM STAREJ KONSTRUKCJI DACHU.
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

LVII Sesja 26 STYCZNIA 2023 r.

dodano: 20-01-2023

 INFORMACJA

Obrady LVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
odbędą się w dniu
26 STYCZNIA 2023 r. (czwartek)  
o godz. 13:00 w sali Nr 282
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Materiały pod obrady sesji

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie:
https://pyrzyce.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

czytaj więcej »

Lider Pojezierza

dodano: 20-01-2023

Zaproszenie
Burmistrz Pyrzyc
z dnia 18 stycznia 2023 roku

 

Szanowni Mieszkańcy,
od kilku miesięcy trwają prace nad stworzeniem wspólnej  strategii  rozwoju obszaru Partnerstwa "Lider Pojezierza" . W roku 2022 opracowana została diagnoza obszaru, która wskazała kluczowe obszary rozwoju partnerstwa m.in.:

czytaj więcej »

BUDOWA I PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ( CHODNIKÓW) NA TERENIE CMENTARZY KOMUNALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PYRZYCE

dodano: 16-01-2023

BUDOWA I PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ( CHODNIKÓW) NA TERENIE CMENTARZY KOMUNALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PYRZYCE
 W grudniu 2022 r. zakończyły się prace związane z budową i przebudową ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych w miejscowościach Brzezin, Stróżewo i Pyrzyce.
 
W ramach ww. zadania wykonano:
„Przebudowa istniejącego chodnika na cmentarzu w miejscowości Brzezin” - wykonawcą robót była firma Roboty Ziemne Zbigniew Wasiak z siedzibą w Pyrzycach, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Całkowity koszt zadania wraz z dokumentacją projektową wyniósł 55 326,68 zł w tym fundusz sołecki Sołectwa Brzezin w kwocie 16 000,00 zł zł.
„Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu w Stróżewie na dz. nr 64” - wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane ISOBAU – POLSKA Jarosław Stacherzak z siedzibą w Szczecinie, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Całkowity koszt zadania wraz z dokumentacją projektową wyniósł 54 781,89 zł w tym fundusz sołecki Sołectwa Stróżewo w kwocie 20 000,00 zł.
„Budowa ciągu komunikacyjnego na nowej części cmentarza komunalnego w Pyrzycach polegająca na utwardzeniu terenu części działki nr 42 obr. 7 miasta Pyrzyce” - wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane ISOBAU – POLSKA Jarosław Stacherzak z siedzibą w Szczecinie, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Całkowity koszt zadania wraz z dokumentacją projektową wyniósł 281 286,74 zł.

czytaj więcej »