Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

Bezpłatna Pomoc Psychologiczna

dodano: 04-04-2024

Burmistrz Pyrzyc zachęca osoby doświadczające przemocy, osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione oraz wszystkie osoby, które przeżywają kryzys psychiczny - do skorzystania ze wsparcia specjalistów.

czytaj więcej »

Gminny Punkt Wsparcia

dodano: 04-04-2024

W Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, działa Gminny Punkt Wsparcia, który udziela bezpłatne wsparcia mieszkańcom gminy Pyrzyce, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej.

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 03-04-2024

czytaj więcej »

dodano: 28-03-2024

OŚWIADCZENIE

W związku z publikacją informacji na portalu społecznościowym Facebook Pani Justyny Łyjak, dotyczącej braku remontu drogi znajdującej się przy przedszkolu w Żabowie i sugerującej, iż Gmina tej drogi nie wyremontowała oświadczam, że Gmina Pyrzyce nie jest zarządcą, ani właścicielem powyższej drogi – przedmiotowa droga jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Znając stan techniczny nieruchomości, Gmina Pyrzyce w 2021 r. podjęła czynności w sprawie nieodpłatnego przekazania działki drogowej na mienie Gminy. Przejęcie tej nieruchomości możliwe było dopiero po dokonaniu przez KOWR podziałów geodezyjnych w celu wyłączenia budynków wchodzących w skład działki drogowej. W dniu 21 marca 2024 r. podczas Sesji wszyscy Radni Rady Miejskiej w Pyrzycach podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na chwilę obecną skompletowane zostały dokumenty, które przesłane zostaną do KOWR. Dalsza procedura leży po stronie właściciela nieruchomości.
Ponadto informuję iż, Gmina Pyrzyce wielokrotnie monitowała do KOWR o przeprowadzenie remontu przedmiotowej drogi. Jednakże właściciel nie podjął żadnych działań w celu poprawy stanu nawierzchni i zapewnienia bezpieczeństwa dla osób poruszających się.
Mając na względzie powyższe, z całą stanowczością stwierdzić należy, iż przekazywane przez Panią Justynę Łyjak, informacje i sugestie mijają się z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym - Gmina nie jest właścicielem ww. drogi, zaś jej remont nie mógł być wykonany za środki finansowe Gminy. Należy również zaznaczyć, iż w razie dalszych podobnych działań i sugestii Pani Justyny Łyjak, rozważaniu podlegać będzie podjęcie stosownych kroków prawnych.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

Stypendia i Nagrody Sportowe

dodano: 28-03-2024

26 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach zostały przyznane stypendia i nagrody sportowe zgodnie z Uchwałą Nr LV/429/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Pyrzyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz Uchwałą Nr XXIII/244/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Sportowej Gminy Pyrzyce.
 
 

czytaj więcej »

Trwają pracę na drogach gminnych w miejscowości Nowielin

dodano: 26-03-2024

 
W miejscowości Nowielin przebudowywane są trzy odcinki dróg gminnych. Roboty budowlane zaczęto od odcinka 1 - ułożono nawierzchnię asfaltową, trwają przygotowania do podjęcia prac budowlanych na odcinku 3 (przy Ośrodku OREW), odcinek 2 (droga w środku wsi) jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Na powyższe zadanie pt.: „Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin” Gmina Pyrzyce otrzymała dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Edycja trzecia – PGR”. Całkowity koszt zadania (robót budowlanych) po przetargu wynosi 4 059 000,00 zł, kwota dofinansowania 1 960 000,00 zł, środki własne Gminy Pyrzyce 2 099 000,00 zł.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

Kondolencje

dodano: 22-03-2024

 

czytaj więcej »Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia