Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

"Rozświetlamy Polskę" - nie dla Gminy Pyrzyce

dodano: 06-12-2023

Z wielką przykrością informuję, że Gmina Pyrzyce jako jedyna Gmina w Powiecie Pyrzyckim nie otrzymała dofinansowania na realizację zadania: „Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pyrzyce złożonego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”. Wniosek obejmował wymianę wyeksploatowanych opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne lampy typu LED na całym terenie Gminy Pyrzyce ( miasto i sołectwa). Celem modernizacji oświetlenia ulicznego było obniżenie mocy opraw oświetleniowych i jednoczesne podniesienie jakości oświetlenia dróg, uzyskanie znaczących efektów ekologicznych co wpłynęłoby na redukcję emisji dwutlenku węgla, oraz zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się po drogach i ciągach komunikacyjnych jak również odciążenie gminnego budżetu w postaci obniżenia kosztów ponoszonych na energię elektryczną. Całkowita wartość zadania: 2 907 000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 325 600,00 zł. W związku z powyższym złożyliśmy odwołanie.

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

Gminny Punkt Wsparcia

dodano: 05-12-2023

Od 06 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, zostaje uruchomiony Gminny Punkt Wsparcia, który będzie udzielał bezpłatne wsparcie mieszkańcom gminy Pyrzyce, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej.

Dzień
Godziny
Świadczona pomoc
ŚRODA
15.00-17:00
Ewelina Rynkiewicz
Z-ca Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i Zdrowia.
(indywidualne konsultacje i porady)
Agnieszka Gajewska- Kuca
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(indywidualne konsultacje i porady)
17:00 -19:00
Beata Berdzik
Pedagog
(indywidualne konsultacje i porady pedagogiczne)
CZWARTEK
16:00 -18:00
Teresa Mamos
Psychoterapeuta systemowy;
Pedagog
(indywidualne, grupowe konsultacje terapeutyczne dla osób z problemami dotkniętych przemocą domową, porady pedagogiczne)
PIĄTEK
15:00-17:00
Izabela Rogojsza – Pawlaczyk
Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
Specjalista pracy socjalnej.
(indywidualne konsultacje i porady)
 
Urząd Miejski w Pyrzycach
ul. Plac Ratuszowy 1
(boczne wejście od ul. Kilińskiego)
I piętro, pok. 130
telefon: 91 3970347
                                                                                Burmistrz Pyrzyc
                                                                              (-) Marzena Podzińska

Zadanie jest realizowanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022-2026.

czytaj więcej »

Barbórka

dodano: 04-12-2023

czytaj więcej »

Zakończenie prac związanych z „Przebudową wraz z budową ulicy 2-go Marca w Pyrzycach” oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu

dodano: 01-12-2023

Wykonawcą robót była firma BUDPAK Paweł Szubert z siedzibą w Stargardzie. W ramach zadania wykonana została przebudowa ulicy 2-go Marca wraz z przebudową oświetlenia ulicznego na działkach nr 195, 190/3, 175, 172 obręb 8 miasta Pyrzyce oraz budowa ulicy 2-go Marca w Pyrzycach wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr 13, 22, 175, 179, 190/3 obręb 8 miasta Pyrzyce. W związku z powyższym, została wprowadzona nowa organizacja ruchu. Z uwagi na zły stan murów obronnych z ruchu kołowego został wyłączony odcinek drogi od garaży w stronę Publicznego Przedszkola nr 4.

czytaj więcej »

Podpisanie umowy z z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych - Zarząd Oddziału Pyrzyce

dodano: 01-12-2023

1 grudnia 2023 roku podpisałam umowę z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych - Zarząd Oddziału Pyrzyce na bezpłatne użyczenie na 30 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 75 obręb geodezyjny 0010 miasta Pyrzyce. Zarząd związku planuje na w/w działce utworzyć tzw. „Dom Hodowcy”, będący miejscem do organizowania wystaw, warsztatów oraz inicjowania działań edukacyjnych dla miłośników gołębiarstwa.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia